ΤΗΛ. 2718258 – 6974069481 ΣΠΟΥΔΕΣ 1984 – 1988: Σχολή Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών, δίπλωμα Χημικού με βαθμολογία Λίαν Καλώς. 1989 – 1996: Διδακτορική διατριβή με θέμα "Μελέτη της σχέσης του παράγοντα ενεργοποίησης αιμοπεταλίων (PAF) με το Σακχαρώδη Διαβήτη" με βαθμολογία Άριστα. Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μεθοδολογία • Απομόνωση λιπιδίων του αίματος με χρωματογραφία λεπτής στιβάδας (TLC), υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC) και βιολογικός προσδιορισμός του PAF. • Απομόνωση πλάσματος πλούσιου σε αιμοπετάλια (PRP) ανθρώπου και αρουραίου, δοκιμασία συσσώρευσης πλυμμένων αιμοπεταλίων κουνελιού. • Προσδιορισμός γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης και γλυκόζης αίματος. • Απομόνωση παγκρέατος και νησιδίων του Langerhans από τον αρουραίο. • Φασματοσκοπία μάζας (FAB– MS). • Πρόκληση τεχνητού διαβήτη στον αρουραίο, προσδιορισμός δραστικότητας του ενζύμου PAF – AH, μέθοδος μοριακής διήθησης. • Επίδραση PAF και λιπαρών οξέων στην έκκριση ινσουλίνης από τα νησίδια του Langerhans, μελέτη της βιοσύνθεσης του PAF. Συμπεράσματα • Προσδιορίστηκαν αυξημένα επίπεδα PAF στους διαβητικούς ασθενείς. • Διαπιστώθηκε ότι οι σουλφονυλουρίες, κλασσικά αντιδιαβητικά φάρμακα, αναστέλλουν in vitro τη συσσώρευση αιμοπεταλίων που προκαλεί ο PAF. • Διαπιστώθηκε η ύπαρξη PAF και λυσο – PAF στο πάγκρεας αρουραίου και προσδιορίστηκαν τα επίπεδά τους. • Προσδιορίστηκε ενζυμική δραστικότητα PAF – AH στο πάγκρεας αρουραίου και μελετήθηκαν οι ιδιότητές της. • Εντοπίστηκαν διαφορές στα επίπεδα PAF και στη δραστικότητα PAF – AH τόσο στο αίμα όσο και στο πάγκρεας διαβητικών, νηστικών και τρεφόμενων κατά βούληση αρουραίων. • Μελετήθηκε ο μεταβολισμός του λυσο – PAF στα νησίδια του Langerhans. • Διαπιστώθηκε ότι ο PAF και τα ελεύθερα λιπαρά οξέα, ελαϊκό και στεατικό, αναστέλλουν την έκκριση ινσουλίνης. 10/2003 – 10/2005: Μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδίκευση της Κλινικής Χημείας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Χημείας,με θέμα: "Επίδραση της σιμπουτραμίνης στη διαιτητική αγωγή και το σωματικό βάρος επιμύων. Συσχετίσεις με μεταβολές των επιπέδων του TNFα στον ορό και τον λιπώδη ιστό". ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2/1992 – σήμερα: Βιοχημικός στο Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περίθαλψης του Συλλόγου Υπαλλήλων Τράπεζας Ελλάδας (ΑΤΠΣΥΤΕ). • Αναλυτής AXSYM (ABBOTT): έλεγχος θυρεοειδούς, νεοπλασματικών δεικτών, ωορρηξίας, αναιμίας. • Ηλεκτροφορήσεις λευκωμάτων, αιμοσφαιρίνης, αλκαλικής φωσφατάσης, λιποπρωτεϊνών, ανοσοηλεκτροφόρηση (SEBIA – DVSE). • Ανοσολογικός αναλυτής Elecsys – Roche. • Νεφελομετρικές μέθοδοι (BNA). • Βιοχημικός και αιματολογικός αναλυτής. • Τμήμα καλλιεργειών. 10/1997 – σήμερα: Εργαστηριακός συνεργάτης στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων), ΤΕΙ Αθήνας. • Εργαστήριο Βιοχημείας, Κλινικής Χημείας ΙΙ , Κλινικής Χημείας ΙΙΙ ,Κλινικής ΙΙΙΙ. • Παροχή σημειώσεων για το εργαστηριακό μάθημα της Κλινικής Χημείας ΙΙ ,ΙΙΙ και ΙΙΙΙ του τμήματος. • Διεκπεραίωση πτυχιακών εργασιών από τους φοιτητές σε θέματα Κλινικής Χημείας – Βιοχημείας. 7/1991 – 11/1991: Μετάβαση στο εργαστήριο της Servier στο Παρίσι. • Προσδιορισμός ινσουλίνης και PAF στα απομονωμένα νησίδια του Langerhans, πειράματα στατικής επώασης. • Μέθοδος καθετηριασμού στον αρουραίο. • Προσδιορισμός γλυκογόνου σε ήπαρ αρουραίου. • Μελέτη στους υποδοχείς ινσουλίνης. 1/1989 – 12/1991: Χημικός αναλυτής στο Ενδοκρινολογικό Τμήμα του νοσοκομείου "Ερυθρός Σταυρός" • Προσδιορισμός ορμονών σε βιολογικά υγρά με τις μεθόδους RIA, IRMA, ELISA. • Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα. 4/1989 – 9/1990: Εξωτερικός συνεργάτης της εταιρίας CIBA – GEIGY HELLAS Α.Β.Ε.Ε. • Διεξαγωγή κλινικών μελετών για το προϊόν Εstraderm. 7/1988 – 8/1988: Χημικός αναλυτής στο Χημείο της Εταιρίας "ΚΥΚΝΟΣ Α.Ε.". ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ "Απόκριση της αυξητικής ορμόνης μετά από διέγερση με GHRH ασθενών που λαμβάνουν θυροξίνη". Κ. Φαινέκος, Δ. Σπανούδης, Μ. Τράπαλη, Ε. Μποτίτση. Διεθνές συμπόσιο με θέμα "Iώδιο και Θυρεοειδής". Αθήνα 1990. "Απόκριση της αυξητικής ορμόνης και της προλακτίνης ασθενών με μικροπρολακτίνωμα μετά από διέγερσή τους με GHRH". Β. Φραγκουλόπουλος, Ε. Μποτίτση, Μ. Τράπαλη, Κ. Φαινέκος. 17ο Πανελλήνιο Συμπόσιο της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρίας. Αθήνα 1990. "Effect of gliclazide on Platelet Activating Factor Induced Platelet Aggregation in Patients with Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus". C. Phenekos, A.Siafaka, M. Trapali, E. Botitsi,M. Mavris. Metabolism, Vol.41, No.5, Suppl. 1. 1992: pp. 30-32. "Απομόνωση και προσδιορισμός του Παράγοντα ενεργοποίησης αιμοπεταλίων στο αίμα διαβητικών και θυρεοειδοπαθών". Ε. Μποτίτση, Μ. Τράπαλη, Μ. Μαυρή, Α. Σιαφάκα. Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Βιολογικής Εταιρίας. Φλώρινα- Καστοριά 1993. "Προσδιορισμός των επιπέδων του παράγοντα ενεργοποίησης αιμοπεταλίων (PAF) και της δραστικότητας του ενζύμου PAF-ακετυλο- υδρολάσης στο πάγκρεας αρουραίου". Μ. Τράπαλη, Ν. Σιαφάκα, Μ.Μαυρή. 7ο Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Συνέδριο. Αθήνα 1994. "PAF levels and PAF- ACETYLHYDROLASE activity in pancreas and plasma of diabetic, fasted and normal rat" M. Trapali, M.Mavri- Vavayanni, A. Siafaka- Kapadai. Newsletter. No.39. September 1995: pp.84- 85. "PAF- ACETYLHYDROLASE activity and PAF levels in pancreas and plasma of diabetic, fasted and well fed rat". M. Trapali, M.Mavri- Vavayanni, A. Siafaka- Kapadai.Life Sciences. Vol.59.No.10. pp.849 – 857. 1996. "Effects of sibutramine treatment on food intake, body weight, lipid profile and TNF-α in serum and epididymal fat of rats fed with high-fat diet. Stroubini Th, Trapali M., Liapi Ch., Dontas I., Perrea D., Mavri M., Florakis D., Katsilambros N. and Galanopoulou P. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ένωση Ελλήνων Χημικών, Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Χημείας- Βιοχημείας, Ελληνική Εταιρεία Φαρμακοχημείας, Ελληνική Εταιρεία Λιπιδιολογίας και Αθηροσκλήρωσης.