Ο Κώστας Κοκκίτης είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής από το Kundalini Yoga Research Institute (Teachers Training Level 1). Έχει εκπαιδευθεί στη Κundalini Υoga από τους Hari Simran Sing Khalsa (Ιταλία), Darryl O'Keefe (Μ. Βρετανία) και Sadhana Singh (Ιταλία) μαθητές του Yogi Bhajan. Κατέχει MA στην Οικονομική και μιλά αγγλικά και γαλλικά. Μέχρι την ηλικία των 40 ετών άσκησε το επάγγελμα του οικονομικού συμβούλου. Το έτος 2003 έδωσε νέα κατεύθυνση στη ζωή του. Σήμερα ασκεί το επάγγελμα του πωλητή, ασκείται καθημερινά στην Kundalini Yoga, μαθαίνει κλασική κιθάρα, χορεύει, κάνει αυτογνωσία, ταξιδεύει με τη μηχανή του και διαβάζει. e-mail:[email protected]