Εθνικής Αμύνης 32Α, 54621 Θεσσαλονίκη Τηλ 2310 240697 e-mail: [email protected] ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Απόκτηση ελληνικού τίτλου ειδικότητος Χειρουργού Παίδων Αύγουστος 2000. Εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο Αγγλίας 30/01/96 GMC No 4266534. Απόκτηση Πτυχίου Ιατρικής ΑΠΘ 1988. ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Certificate Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής Παίδων Dundee 2000 Certificate Αναζωογόνησης του Χειρουργικού τραυματία ATLS Certificate Βασικών Χειρουργικών τεχνικών BSS Royal College of Surgeons Λονδίνο 1998. Μεταπτυχιακές εξετάσεις Χειρουργικής MRCS Part I Απρίλιος 1998 ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Απόκτηση First Certificate Αγγλικής Γλώσσας. Απόκτηση First Certificate Γερμανικής Γλώσσας. Aπόκτηση First Certificate Ιταλικής Γλώσσας. ΣΥΝΟΨΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 1. 12 μήνες εκπαίδευση στην Χειρουργική Παίδων στο Νοσοκομείο Παίδων Βooth Hall Manchester 4/8/99- 4/8/2000. 2. 12 μήνες εκπαίδευση στην Νεογνική Χειρουργική στο Νοσοκομείο Παίδων St Mary's Manchester 4/8/98- 3/8/99. 3. 6 μήνες εκπαίδευση στην Ωτορινολαρυγγολογία στο Νοσοκομείο Bedford 5/2/98- 3/8/98. 4. 6 μήνες εκπαίδευση στην Ορθοπεδική και Τραυματιολογία στο Νοσοκομείο Bedford 5/8/97 – 4/2/98. 5. 6 μήνες εκπαίδευση στην Επείγουσα Ιατρική στο Νοσοκομείο Bedford 5/2/97 – 4/8/97. 6. 18 μήνες εκπαίδευση στην Χειρουργική Παίδων στο Νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς Θεσσαλονίκης 15/7/95 – 31/1/97. 7. 36 μήνες εκπαίδευση στην Γενική Χειρουργική στο Νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος Θεσσαλονίκης 5/92- 5/95.