Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,
Υπεύθυνος Αντιυπερτασικού Ιατρείου, Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α