Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Υπεύθυνος Αντιυπερτασικού Ιατρείου, Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α