Διδάκτωρ Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας, Αννα Πετράκη, Ψυχολόγος, Ινστιτούτο Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας, Παναγιώτης Παπαδήμας, Ινστιτούτο Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας.

Κηφισίας 360 & Θερμοπυλών 2, Χαλάνδρι
Αθήνα, Τ.Κ. 152.33

Τηλ.: 21061.04.590, 21077.89.890, 21077.72.100
Fax.: 2106195797
e-mail:[email protected]
www.askitis.gr/