ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Φανερωμένης 1Α, Χολαργός, 155 61 Τηλέφωνο: 210 65 37 040 ΣΠΟΥΔΕΣ: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών (1982-1989) Βαθμός Πτυχίου: Λίαν Καλώς ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ: -1991-1993: άσκηση στην Παθολογία στο Π.Γ.Ν.Ν.Θ.Α. Η ΣΩΤΗΡΙΑ. -1993-1994: ιατρός στην Ιδιωτική Κλινική Κυανούς Σταυρός. -1994-1998: άσκηση στην Ενδοκρινολογία στην Α' Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Π.Γ.Ν.Α. Λαϊκό. -1998-Σεπτέμβριος: Απόκτηση τίτλου ειδικότητας στην Ενδοκρινολογία. -1998-Ιανουάριος έως σήμερα: Συνεργάτης στην ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ Εκπόνηση ερευνητικών εργασιών (δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια). Δημοσιεύσεις 1. Διαμάντη-Κανδαράκη Ε., Κούλη Χ., Τσιανατέλη Θ, Τσελένη Σ.: Σπαστική παραπληγία ως πρώτη εκδήλωση πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού. Ιπποκράτης 3: 54-59, 1995. 2. Konstantopoulos K, Tsianateli T, Adamidis S, Petrakakou T, Kouli C, Diamanti E: Selective IgA deficiency in a apatient with Hashimoto's thyroiditis. Upsala Journal of Medical Sciences 101: 287-290, 1996. 3. Diamanti-Kandarakis E, Kouli C, Tsianateli T, Bergiele A: Therapeutic effects of metformin on insulin resistance and hyperandrogenism in polycystic ovary syndrome. European Journal of Endocrinology 138 : 269-274, 1998. 4. Diamanti-Kandarakis E, Bartzis M, Zapanti E, Spina J, Filandra F, Tsianateli T, Bergiele A, Kouli C: MutationT-C (-34 bp) of gene CYP 17 promoter in polycystic ovary syndrome and its correlation with the syndrome's hormonal abnormalities. Fertility Sterility 71 (3): 431-435, 1999. 5. Συγγραφή κεφαλαίου με τίτλο Κεφαλαλγία συνδεόμενη με μεταβολικές και ενδοκρινικές διαταραχές στο βιβλίο, με τίτλο Κεφαλαλγία, από την Ελληνική Εταιρεία Κεφαλαλγίας, 1998 (εκδόσεις ΑΘΛΟΤΥΠΟ). 6. Evanthia Diamanti-Kandarakis, Chryssa R Kouli, Angeliki T Bergiele, Fanny A Filandra, Thomais C Tsianateli, Giovanna G Spina, Evangelia D Zapanti, Michael I Bartzis: A survey of the Polycystic Ovary Syndrome in the Greek island of Lesbos: Hormonal and Metabolic profile. J Clin Endocrinol Metab 84: 4006-4011, 1999. 7. Association of a gene CYP11a microsatellite polymorphism with polycystic ovary syndrome (PCOS). Diamanti-Kandarakis E, Bartzis M, Bergiele A, sianateli T, Kouli C. (Approved by Fertility Sterility) Ανακοινώσεις σε Συνέδρια του Εξωτερικού 1. Effects of sex steroid therapy on insulin action in patients with thalassemia major. Diamanti-Kandarakis E, Ntavos P, Voskaridou E, Zapanti E, Kouli C, Tolis G, Loukopoulos D. 77th Annual Meeting of the Endocrine Society, June 14-17, 1995 Washington, DC. 2. Therapeutic effect of metformin on insulin resistance and hyperandrogenism in the polycystic ovary syndrome (PCOS). Diamanti-Kandarakis E, Kouli C, Tolis G. 10th International Congress of Endocrinology, June 12-15, 1996 San Francisco, USA. 3. A survey of PCOS in Greek population (metabolic and hormonal assotiations). Diamanti-Kandarakis E, Kouli C, Tsianateli T, Zapanti E, Filandra F, Spina G, Bergiele A, Spanakis N. 9th Balkan Congress of Endocrinology, May 7-11, 1997 Thessaloniki Greece. 4. Cardiovascular risk factor Plasminogen Activator Inhibitor type I in women with polycystic ovary syndrome. Diamanti-Kandaraki E, Filandra F, Spina G, Tsianateli T, Kouli C, Tsukala C, Mandalaki T. 9th Balkan Congress of Endocrinology, May 7-11, 1997 Thessaloniki Greece. 5. A survey of PCOS in Greek population (metabolic and hormonal assotiations). Diamanti-Kandarakis E, Kouli C, Tsianateli T, Zapanti E, Filandra F, Spina G, Bergiele A, Spanakis N. 79th Annual Meeting of the Endocrine Society, June 11-14, 1997 Minneapolis, Minnesota USA. 6. Cardiovascular risk factor Plasminogen Activator Inhibitor type I in women with polycystic ovary syndrome. Diamanti-Kandaraki E, Filandra F, Spina G, Tsianateli T, Kouli C, Tsukala C, Mandalaki T. 6th Meeting of the Mediterranean Group for the Study of Diabetes, March 5-8, 1998 Rome Italy. 8 Insulin resistance in the polycystic ovary syndrome: Evidence of receptor and/or post-receptor defect in insulin action, using the two step hyperinsulinαemic euglycaemic clamp technique. Diamanti- Kandarakis E, Kouli C, Tsianateli T, Bergiele A. 6th Meeting of the Mediterranean Group for the Study of Diabetes, March 5-8, 1998 Rome, Italy. 9 Levels of a potent vasoconstrictor peptide (endothelin-I) in insulin resistant syndromes. Diamanti E, Spina J, Filandra F, Bergiele A, Tsianateli T, Kouli C, Zapanti E, Iliopoulou B, Migdalis I. 6th Meeting of the Mediterranean Group for the Study of Diabetes, March 5-8, 1998 Rome, Italy. 10 Insulin resistance and hyperandrgenemia in the polycystic ovary syndrome: Influence of obesity, fat distribution and family history of diabetes mellitus. Diamanti-Kandarakis E, Tsianateli T, Kouli C, Bergiele A, Zapanti E. 6th Meeting of the Mediterranean Group for the Study of Diabetes, March 5-8, 1998 Rome, Italy. 11 Cardiovascular risk factor Plasminogen Activator Inhibitor type I in women with polycystic ovary syndrome. Diamanti-Kandaraki E, Filandra F, Spina G, Tsianateli T, Kouli C, Tsukala C, Mandalaki T. IV European Congress of Endocrinology, May 9-13, 1998, Sevilla Spain. 12 Insulin resistance in the polycystic ovary syndrome: Evidence of receptor and/or post-receptor defect in insulin action, using the two step hyperinsulinαemic euglycaemic clamp technique. Diamanti- Kandarakis E, Kouli C, Tsianateli T, Bergiele A. IV European Congress of Endocrinology, May 9-13, 1998, Sevilla Spain. 13 Insulin resistance and hyperandrgenemia in the polycystic ovary syndrome: Influence of obesity, fat distribution and family history of diabetes mellitus. Diamanti-Kandarakis E, Tsianateli T, Kouli C, Bergiele A, Zapanti E. IV European Congress of Endocrinology, May 9-13, 1998 Sevilla Spain. 14 MutationT-C (-34 bp) of gene CYP 17 promoter in polycystic ovary syndrome and its correlation with the syndrome's hormonal abnormalities. Diamanti-Kandarakis E, Bartzis M, Zapanti E, Spina J, Filandra F, Tsianateli T, Bergiele A, Kouli C. 80th Annual Meeting of the Endocrine Society, June 24-27, 1998 New Orleans USA. 15 Hyperinsulinemia and breast cancer: Evidence of post-receptor defect in insulin action. Diamanti-Kandarakis E, Kouli C, Bergiele A, Tsianateli T, Kouskos E, Markopoulos C, Gogas J. 22nd Congress of the International Association for Breast Cancer Research, September 25-27, 1998 Athens. 16 The polycystic ovary syndrome (PCOS) in the Greek island of Lesbos: Epidemiology, hormonal profile and metabolic associations. Diamanti-Kandarakis E, Kouli C, Bergiele A, Filandra F, Tsianateli T, Spina G, Zapanti E, Bartzis M. 81st Annual Meeting of the Endocrine Society, June 12-15, 1999 San Diego, California. 17 Hyperinsulinemia and breast cancer: Evidence of post-receptor defect in insulin action. Diamanti-Kandarakis E, Kouli C, Bergiele A, Tsianateli T, Kouskos E, Markopoulos C, Gogas J. 81st Annual Meeting of the Endocrine Society, June 12-15, 1999 San Diego, California. 18 Association of a gene CYP11a microsatellite polymorphism with polycystic ovary syndrome (PCOS). Diamanti-Kandarakis E, Bartzis M, Bergiele A, Tsianateli T, Kouli C. 81st Annual Meeting of the Endocrine Society, June 12-15, 1999 San Diego, California. Βραβεία Η συχνότητα της μεταλλαγής Τ-C(-bp) του υποκινητή του γονιδίου CYP 17 στο σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών και η συσχέτισή της με τις ορμονικές διαταραχές του συνδρόμου Βραβείο εις μνήμη Σ. Πιττούλη για την καλύτερη εργασία στην Εργαστηριακή Ενδοκρινολογία, 25ο Πανελλήνιο συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, 19-22 Μαρτίου 1998, Αθήνα. Ως εκπαιδευτής 1) Συμμετοχή στο 8ο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο της Ελληνικής Βρογχολογικής Εταιρείας με θέμα Τι νεώτερο στην Πνευμονολογία 1990-92 και ειδικότερα στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την αναπνευστική ανεπάρκεια και το ARDS, 4-5 Απριλίου 1992, Αθήνα. 2) Oμιλία με τίτλο Παχυσαρκία στις Τριήμερες Ενδοκρινολογικές Εκδηλώσεις, στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας Ηλείας, 4-6 Απριλίου 1997. (Α' Παθολογική Κλινική, Ενδοκρινολογικό τμήμα σε συνεργασία με το Ιατρικό Σύλλογο και το Γ.Κ.Ν.Αμαλιάδος) 3) Συμμετοχή στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα στην Ενδοκρινολογία και ειδικότερα στην παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών, 29-30 Μαϊου, 1998, Νοσοκομείο Λευκωσίας, Κύπρος. (Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας Κύπρου σε συνεργασία με την Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών) 1) Eισήγηση με θέμα Ο μαστός ως ορμονικός στόχος στα πλαίσια του Διεθνούς Συνεδρίου Αισθητικής ESTETICA 99, 5-7 Φεβρουαρίου, 1999, Αθήνα. 2) Εισήγηση σε στρογγυλό τραπέζι με θέμα Οφθαλμολογική και Διαβητολογική αντιμετώπιση ασθενών με διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια στα πλαίσια Κοινής Επιστημονικής Συνεδρίας των Οφθαλμολογικών Εταιρειών, 11 Σεπτεμβρίου 1999, Βόλος. 3) Εισήγηση με θέμα Επίδραση διατροφικών παραγόντων στη λειτουργία των ενδοκρινών αδένων, Διοξίνες, 10ο Διεθνές Συνέδριο Εφηρμοσμένης Αισθητικής, 21-23 Ιανουαρίου 2000, Αθήνα.