Αρκαδίου 10, Μαρούσι, Αττική
Κιν.: +30 6948 663530

2007-2008 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ
· Εξωτερική συνεργάτης Μαιευτηρίου «Μητέρα»

2007-2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΜΕΙΕΥΤΗΡΙΟΥ “ΜΗΤΕΡΑ”
· Σεμινάρια συμβουλευτικής υποστήριξης σε γονείς και δημιουργία ομάδων «σχολής γονέων».

2007 ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
· Διδασκαλία και εκπαίδευση πρωτοετών και δευτεροετών στην θεωρεία των οικογενειακών συστημάτων

2003– Σε ισχύ Κέντρο Οικογενειακής Θεραπείας (E.F.T.A.) Αθήνα
Μαθήματα Εκπαίδευσης:
Κλινική Ψυχοπαθολογία – 1 χρόνο
Κλινική Ψυχιατρική
DSM-IV – 1 χρόνος Οικογενειακά Συστήματα 1η 2η και 3η Κυβερνητική – 2 χρόνια
Λειτουργία της Ομαδικής Θεραπείας I.Yalom – 1 χρόνος
Ψυχαναλυτική Προσέγγιση Freud, Jung, Foulkes – 1 χρόνος
Παρακολούθηση Ομαδικής Θεραπείας (Group Therapy) και Εποπτική Ανάλυση – 4 χρόνια.
Προσωπική Ομαδική Θεραπεία – 5 χρόνια

Προσωπικά Σεμινάρια Θεραπείας
Ατομικές Συνεδρίες με Πελάτες εντός του Κέντρου.

2003–2005 University of Laverne - MSc in Counseling Family Therapy

1997–2002 The American College of Greece (Deree) - BA in Psychology