Αρκαδίου 10, Μαρούσι, Αττική Κιν.: +30 6948 663530 2007-2008 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ · Εξωτερική συνεργάτης Μαιευτηρίου «Μητέρα» 2007-2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΜΕΙΕΥΤΗΡΙΟΥ “ΜΗΤΕΡΑ” · Σεμινάρια συμβουλευτικής υποστήριξης σε γονείς και δημιουργία ομάδων «σχολής γονέων». 2007 ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ · Διδασκαλία και εκπαίδευση πρωτοετών και δευτεροετών στην θεωρεία των οικογενειακών συστημάτων 2003– Σε ισχύ Κέντρο Οικογενειακής Θεραπείας (E.F.T.A.) Αθήνα Μαθήματα Εκπαίδευσης: Κλινική Ψυχοπαθολογία – 1 χρόνο Κλινική Ψυχιατρική DSM-IV – 1 χρόνος Οικογενειακά Συστήματα 1η 2η και 3η Κυβερνητική – 2 χρόνια Λειτουργία της Ομαδικής Θεραπείας I.Yalom – 1 χρόνος Ψυχαναλυτική Προσέγγιση Freud, Jung, Foulkes – 1 χρόνος Παρακολούθηση Ομαδικής Θεραπείας (Group Therapy) και Εποπτική Ανάλυση – 4 χρόνια. Προσωπική Ομαδική Θεραπεία – 5 χρόνια Προσωπικά Σεμινάρια Θεραπείας Ατομικές Συνεδρίες με Πελάτες εντός του Κέντρου. 2003–2005 University of Laverne - MSc in Counseling Family Therapy 1997–2002 The American College of Greece (Deree) - BA in Psychology