Διευθυντής Αν. Ουρολογικό Τμήμα Θεραπευτήριο Ο Ευαγγελισμός

Αγ.Φωτεινής 2
171 21 Ν. Σμύρνη

Τηλ. Νοσοκομείο: 210 72 01 694 - 210 72 01697
Γραφείο: 210 93 34 471
E-mail: [email protected]