Ειδικότητα: Πλαστική Χειρουργική

Διεύθυνση Ιατρείου: Ηλείας 10-12 Γλυφάδα
Τηλέφωνα: 2103618754, 2103635491
Fax: 2109658468

E-mail: [email protected]

Εκπαίδευση: Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
Προπτυχιακή Εκπαίδευση: Απόφοιτος Σχωλής Μωραΐτη
Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση: Ειδικότητα Πλαστικής Χειρουργικής - Νοσοκομείο ΚΑΤ