Αισθητική & Επεμβατική Δερματολογία
Ιατρείο: Περικλέους 51, Χολαργός

Τηλ. 210 65 34 014