Η εγκατάσταση των νέων τεχνολογικών βοηθημάτων στο ΥΓΕΙΑ φέτος. μας μεταφέρει, ασθενείς και χειρουργούς, στο μέλλον της χειρουργικής της σπονδυλικής στήλης.

Συγκεκριμένα, το νέο O-ARM και το ρομπότ MAZOR®, σε συνδυασμό με τα νέα υλικά και την εξατομικευμένη (custom) παραγωγή αυτών (π.χ. ράβδοι), διασφαλίζουν την σχεδόν απόλυτη επιτυχία των σύνθετων χειρουργείων της σπονδυλικής στήλης. Είναι γεγονός ότι ακόμα και σήμερα υπάρχει ανασφάλεια έως και δυσπιστία στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης που, όμως, δεν δικαιολογείται με την τεράστια πρόοδο που έχει γίνει στον τομέα αυτό.

Απαριθμώντας τα βήματα προόδου, είναι αναμφίβολο ότι το πιο σημαντικό από αυτά είναι η εξειδίκευση και ο διαχωρισμός της ειδικότητος της χειρουργικής της σπονδυλικής στήλης.

Η δημιουργία ξεχωριστών κέντρων σπονδυλικής στήλης, η αποκλειστική ενασχόληση των ειδικών χειρουργών, είτε νευροχειρουργών είτε ορθοπαιδικών, οδήγησε στη συσσώρευση της τόσο ειδικής αυτής γνώσης, με αποτέλεσμα τη βελτιστοποίηση τόσο της ασφάλειας όσο και της αποτελεσματικότητας των χειρουργείων.

Επιπλέον, βοήθεια παρέχει η σύγχρονη αναισθησία και η σωστή καθοδήγηση της αποκατάστασης και άλλων ειδικοτήτων που συνεργάζονται με τους χειρουργούς και τους αναισθησιολόγους. Το έμψυχο αυτό δυναμικό το πλαισιώνει η τεράστια ανάπτυξη της τεχνολογίας των τελευταίων ετών. Η παρακολούθηση των νεύρων την ώρα της χειρουργικής επέμβασης, τα σύγχρονα χειρουργικά μικροσκόπια, η νευροπλοήγηση (Stelth και O-ARM) και το ρομπότ (Mazor®) είναι βασικά τεχνολογικά επιτεύγματα των τελευταίων ετών.

Με τη βοήθεια αυτών, οι νέες λιγότερο επεμβατικές τεχνικές είναι εφικτές και ασφαλείς, επιταχύνοντας την ανάρρωση των ασθενών. Επιπλέον, η δημιουργία βάσεων δεδομένων της ανατομίας της σπονδυλικής στήλης και η χρήση τους από ειδικά προγράμματα (software) δίνουν τη δυνατότητα πρόβλεψης της επιθυμητής ανατομικής αναδημιουργίας της σπονδυλικής στήλης σε περιστατικά με βαριά παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης. Κατά τη λογική αυτή, ακόμα και οι μεγάλοι σε ηλικία ασθενείς (80-90 ετών), που είναι η πλειοψηφία των ασθενών με εκφυλιστικά προβλήματα σπονδυλικής στήλης, αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά και με ασφάλεια.

Συνοψίζοντας, ακολουθώντας τους βασικούς κανόνες της χειρουργικής, δηλαδή επιλογή του σωστού χειρουργείου για τον σωστό ασθενή από τον κατάλληλο χειρουργό, η χειρουργική της σπονδυλικής στήλης αποδίδει εξαιρετικά αποτελέσματα σήμερα, αντάξια της προόδου που έχει γίνει σε κάθε χειρουργικό τομέα.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Το τάισμα πουλιών ενισχύει την ευεξία του ανθρώπου
Προβολή Ντοκιμαντέρ- Αφιέρωμα στον Γιάννη Κυριόπουλο
20ο  Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών