- Παθολόγος με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη και τις Παθήσεις Διαβητικού Ποδιού

- Πρόεδρος της Εταιρίας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού