- Παθολόγος με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη και τις Παθήσεις Διαβητικού Ποδιού - Πρόεδρος της Εταιρίας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού