Λαπαροσκοπική ρομποτική ογκολογική χειρουργική - Γενικός χειρουργός
Κιν 6977597085
e-mail: thomas@laparoboticsurgery.gr