Τηλ. Επικοινωνίας 210.9956190
Διεύθυνση: Κύπρου 6, Αργυρούπολη, Αθήνα
Ηλεκτρονική δ/νση : www.kepsy.gr

Σπουδές

2006 – 2009
University of Nottingham – Institute of Work, Health & Organizations
• MSc in Occupational Health Psychology by e-learning.
2001 - 2005
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Φιλοσοφική Σχολή – Τομέας Ψυχολογίας
• Πτυχίο Ψυχολογίας με γενικό μέσο όρο Λίαν Καλώς 8.1 (Αρ.Άδειας άσκησης επαγγέλματος: 1238).

Εκπαίδευση

1/10/07 - Σήμερα
• Εκπαίδευση – Ψυχοθεραπεία στην Συστημική - οικογενειακή ψυχοθεραπεία στο Εκπαιδευτικό – Θεραπευτικό κέντρο Αντίστιξη, Ε. & Δ. Καραγιάννης, Αντίστιξη, Αθήνα.

24/10/07 – Φεβρουάριος 2008
• Εκπαίδευση Συμβούλων Σταδιοδρομίας, Ison Psychometrica, Αθήνα.

3-4/02/07
• Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της Κλίμακα για τη στελέχωση της γραμμής παρέμβασης για την αυτοκτονία, Κλίμακα, Αθήνα.

Φεβρουάριος 2006 – Μάιος 2006
Ειδίκευση στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Αμερικάνικο Κολλέγιο Αθήνας.
• “Human Resources Management”, Deree College.

Νοέμβριος 2005 – Μάρτιος 2006
Ειδίκευση στις μαθησιακές δυσκολίες
• Αξιολόγηση/Διάγνωση
• Συμβουλευτική Γονέων

22-23/01/05
• Σεμινάριο της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και Συμπεριφοράς (ΕΕΕΣ) με θέμα «Βασική Εκπαίδευση στις Τεχνικές Χαλάρωσης», ΕΕΕΣ, Αθήνα.

Επαγγελματική Εμπειρία

Σεπτέμβριος 2009 – Σήμερα
Ελεύθερος επαγγελματίας – ιδιώτης ψυχολόγος
• Ψυχοθεραπεία ατόμου, ομάδας, ζευγαριού, οικογένειας
• Οργάνωση σεμιναρίων που απευθύνονται σε γονείς • φοιτητές • ειδικούς ψυχικής υγείας
• Οργάνωση σεμιναρίων που απευθύνονται σε εργαζομένους και στελέχη επιχειρήσεων και αφορούν στην εκπαίδευση της διαχείρισης άγχους & εργασιακού στρες
• Επαγγελματικός Προσανατολισμός
• Συγγραφή άρθρων

Ιούνιος 2007 – Σεπτέμβριος 2008
Κλίμακα – Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου
• Στελέχωση της γραμμής παρέμβασης για την αυτοκτονία – τηλεφωνική υποστήριξη (Εθελοντική Εργασία).

Μάιος 2007
ΕΠΙΨΥ – Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής
• Υπεύθυνη για τον ποιοτικό έλεγχο ερωτηματολογίων της έρευνας ESPAD 2007 (χρήση αλκοόλ, καπνού και παράνομων ουσιών από το μαθητικό πληθυσμό).

Δεκέμβριος 2005 – Μάιος 2006
Αρσάκειο Σχολείο – Φιλεκπαιδευτική Εταιρία – Αρσάκεια Τοσίτσεια Σχολεία της Αθήνας (Εθελοντική Εργασία)

• Συμμετοχή σε δραστηριότητες της Συμβουλευτικής-Ψυχολογικής Υπηρεσίας: 1. Αξιολόγηση της νοημοσύνης παιδιών 2. Αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών 3. Λήψη ιστορικού παιδιών από γονείς 4. Συμβουλευτική γονέων, παιδιών και εκπαι/κών 5. Συζήτηση περιστατικών από τη διεπιστημονική ομάδα 6. Πρόγραμμα ψυχο-κοινωνικής ανάπτυξης σε μαθητές Γυμνασίου

Νοέμβριος 2004 – Δεκέμβριος 2004
Πρακτική άσκηση στο Συμβουλευτικό Σταθμό Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Πετρούπολης (στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης του πανεπιστημίου)
• Συμμετοχή στη συμβουλευτική ατομικών περιστατικών

Μάρτιος 2004 – Μάιος 2004
Πρακτική άσκηση στο Κέντρο Πρόληψης Δήμου Γλυφάδας (στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης του πανεπιστημίου)
• Συμμετοχή σε ομάδα ψυχοθεραπείας

Επιμόρφωση
Παρακολούθηση Σεμιναρίων/Συνεδρίων/Συμποσίων
Έρευνες/Μελέτες/Εργασίες