Κιν 6977597085
e-mail: thomαs@laparoboticsurgery.gr
Website: www.laparoboticsurgery.gr/

MEDITERRANEO HOSPITAL

Λαπαροσκοπική ρομποτική ογκολογική χειρουργική
Χειρουργική παχυσαρκίας μαστού ενδοκρινών αδένων.