Ο κ. Χριστόδουλος Στεφανάδης είναι Καθηγητής Καρδιολογίας από το 2002 και διευθυντής της A' Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών από το 2003. Έχει διατελέσει για τέσσερα χρόνια (δύο θητείες) Αναπληρωτής Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Από το 2007 έως σήμερα είναι Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (διανύοντας τη δεύτερη θητεία) Έχει δημοσιεύσει πάνω από 850 πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά, ενώ ο αριθμός των αναφορών των εργασιών του στη διεθνή βιβλιογραφία (citations) ξεπερνά τις 10800 Έχει εκδώσει 4 διεθνή συγγράματα Καρδιολογίας, ενώ έχει συγγράψει 11 κεφάλαια σε αντίστοιχο αριθμό διεθνών βιβλίων. Επίσης έχει εκδώσει 3 ελληνικά συγγράμματα Καρδιολογίας Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και Πρόεδρος του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας. Είναι μέλος 5 (πέντε) Διεθνών Επιστημονικών Εταιρειών και πολλών Ελληνικών Επιστημονικών Εταιρειών. Είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής 11 (έντεκα) Διεθνών Ιατρικών Περιοδικών και Διευθυντής Σύνταξης του διεθνούς ιατρικού περιοδικού Hellenic Journal of Cardiology Είναι κριτής σε 13 (δεκατρία) διεθνή επιστημονικά περιοδικά Έχει διατελέσει μέλος της οργανωτικής επιτροπής 40 διεθνών επιστημονικών συνεδρίων Έχει δώσει πάνω από 250 (διακόσιες πενήντα) διαλέξεις σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια. κατόπιν προσκλήσεως Έχει πάνω από 3000 (τρεις χιλιάδες) ανακοινώσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια. Είναι επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ohio State των Η.Π.Α από το 1997 και Clinical Professor of Medicine του Πανεπιστημίου Emory της Aτλάντα των H.Π.Α από το 2005. Κυριότερες, πρωτοποριακές σε παγκόσμιο επίπεδο, ερευνητικές του δραστηριότητες είναι οι εξής: Eκτίμηση των λειτουργικών ιδιοτήτων των αγγείων: Επινόησε και παρουσίασε μεθόδους πειραματικής και κλινικής μελέτης των ελαστικών ιδιοτήτων των αρτηριών Σχεδιασμός και εφαρμογή νέων καθετήρων : Σχεδίασε πάνω από δέκα διαφοτερικά είδη ενδοαγγειακών και καρδιακών καθετήρων χρησιμοποιούμενων σε διαγνωστικές και θεραπευτικές επεμβάσεις. Βιολογικά stent : Επινόησε την επικάλυψη των stent με αρτηρία ή φλέβα, η οποία λαμβάνεται από τον ίδιο τον ασθενή. Ανάδρομη διαδερμική βαλβιδοπλαστική της μιτροειδούς : Σχεδίασε και εξέλιξε μία νέα μέθοδο για τη διάνοιξη της στενωμένης μιτροειδούς βαλβίδας. Με τη μέθοδο αυτή έχουν θεραπευθεί άνω των πεντακοσίων ασθενών διεθνώς. Ανίχνευση της ευάλωτης αθηρωματικής πλάκας: Σχεδίασε και εξέλιξε έναν ειδικό καθετήρα για την εκτίμηση των λειτουργικών ιδιοτήτων της ευάλωτης αθηρωματικής πλάκας και την μέτρηση της θερμοκρασίας του αίματος στις καρδιακές κοιλότητες και τα στεφανιαία αγγεία. Αναστολή της νεοαγγειογένεσης της ευάλωτης αθηρωματικής πλάκας: Σχεδίασε ένα ειδικό stent που απελευθερώνει ένα ειδικό αντίσωμα - αναστολέα της δημιουργίας νεοαγγείων στην αθηρωματική πλάκα, και προχώρησε στην πειραματική και κλινική εφαρμογή του με επιτυχία. Σύμφωνα με την πλέον αναγνωρισμένη διαδικτυακή βάση δεδομένων Biomed Experts, ο Έλληνας καθηγητής κατατάσσεται στην πρώτη 10άδα των πλέον διακεκριμένων ερευνητών παγκοσμίως σε 8 από τα 19 επιστημονικά πεδία της καρδιαγγειακής ιατρικής. Γεγονός αναμενόμενο για όσους γνωρίζουν το έργο του, καθώς έχει επινοήσει μεταξύ άλλων δέκα νέες διαγνωστικές και θεραπευτικές τεχνικές (stent, καθετήρες κλπ.), οι οποίες έχουν δημοσιευθεί και αναγνωρισθεί διεθνώς. Μάλιστα, το ερευνητικό του έργο περιλαμβάνει 1334 πλήρεις δημοσιευμένες ερευνητικές εργασίες σε διεθνή ιατρικά περιοδικά με συνολικό συντελεστή απήχησης (impact factor) πάνω από 4.900. Οι εργασίες του έχουν περισσότερες από 23.000 αναφορές (citations) στη διεθνή βιβλιογραφία. Το σύνολο σχεδόν του ανωτέρω δημοσιευμένου ερευνητικού έργου έχει παραχθεί στην Ελλάδα και αναφέρεται σε πρωτότυπη έρευνα. Έχει περισσότερες από 3.500 ανακοινώσεις σε Διεθνή επιστημονικά Συνέδρια που οι περιληψεις τους εχουν δημοσιευθεί σε διεθνη ιατρικα περιοδικά με υψηλο impact factor. Έχει δώσει πάνω από 260 διαλέξεις σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια ως προσκεκλημένος ομιλητής. Έχει εκδώσει 6 βιβλία διεθνών εκδοτικών οίκων και έχει συγγράψει κεφάλαια σε 13 διεθνή συγγράμματα ενώ στην Ελλάδα έχει εκδώσει ή έχει συγγράψει κεφάλαια σε πάνω από 50 συγγράμματα Καρδιολογίας, έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό επιστημονικών εργασιών, και έχει δώσει πολυάριθμες ομιλίες σε Ελληνικά συνέδρια. Διοργανώνει δε ετησίως, διεθνή και ελληνικά συνέδρια και ημερίδες στον τομέα της καρδιαγγειακής ιατρικής.