Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης (Λεωφόρος Χασιάς, Ίλιον) Μέλος της ομάδας «Συμμαχία Υγείας» της BODY iQ Wellness Consultants Επικοινωνία