Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης (Λεωφόρος Χασιάς, Ίλιον)
Μέλος της ομάδας «Συμμαχία Υγείας» της BODY iQ Wellness Consultants

Επικοινωνία