Τηλ 211 1198430
Φυσικοθεραπευτικό κέντρο KINESIS,
Παγκράτι, Ριζάρη και Χείρωνος 9
e-mail: info@fysiotek.gr
Website: www.fysiotek.gr