Λαπαροσκόπος Xειρουργός - Δ/ντης Χειρουργικής της 'Doctors' Hospital

Διεύθυνση: Ζαλοκώστα 4, Σύνταγμα
Τηλέφωνο: 210 3600414-5
e-mail: [email protected]
Website: www.sgavriil.gr/