Παιδοδοντίατρος Επιστημονικός συνεργάτης Πανεπιστημίου Αθηνών
e-mail: troin@otenet.gr