Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Κοινωνιολογίας

Λόφος Πανεπιστημίου
Τμήμα επιστημών της θάλασσας
81100 Mυτιλήνη

Κινητό: 6936543643
Τηλ: 22510-36520
Fax: 2118000593

e-mail: [email protected]
Website: http://epapanis.blogspot.com/
Website 2: http://penthileus.blogspot.com>