Κέντρο Υπέρτασης, Γ’ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Νοσοκομείο «Σωτηρία», Μεσογείων 152, Αθήνα 11527 Τηλ.: 210 7763117 Fax: 210 7719981 e-mail: [email protected] - Εκπαίδευση στην υπέρταση στην Παθολογική & Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου Γλασκώβης, Βρετανία. Ειδικότητα «Clinical Hypertension Specialist» Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης. - Υπεύθυνος Κέντρου Υπέρτασης, Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Ένωσης STRIDE HELLAS 7, European Society of Hypertension Excellence Center, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γ’ Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Σωτηρία», Αθήνα. - Fellow Royal College of Physicians (FRCP), Glasgow UK, 2010 (having acquired distinction as a physician). - Βραβείο «Peter Sleight» 2010 Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης (for outstanding contribution in research, education, and leadership in hypertension). - Μέλος διοικητικού συμβουλίου Ομάδας Εργασίας Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης για Τεχνικές Μέτρησης Αρτηριακής Πίεσης. - Μέλος συγγραφικής ομάδας κατευθυντήριων οδηγιών Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης για Τεχνικές Μέτρησης Αρτηριακής Πίεσης, 24ωρη καταγραφή, Μετρήσεις στο Σπίτι (2003, 2005, 2007, 2008, 2010, 2011), για Υπέρταση σε Παιδιά και Εφήβους (2009), για Οργάνωση Ιατρείων Υπέρτασης (2010) και για Πρωτόκολλο Αξιολόγησης Συσκευών Μέτρησης της Πίεσης (2010). - Μέλος διοικητικού συμβουλίου International Pediatric Hypertension Association (IPHA 2010). - Μέλος επιστημονικής επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης «European Commission Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR on Sphygmomanometers). - Μέλος συντακτικής επιτροπής 10 περιοδικών PubMed (Journal of Hypertension, American Journal of Hypertensions, Journal of Human Hypertension, Blood Pressure Monitoring, International Journal of Hypertension, κλπ). - Κριτής εργασιών σε 35 περιοδικά PubMed (Hypertension, Journal of Hypertension, American Journal of Hypertensions, Journal of Human Hypertension, Hypertension Research, Blood Pressure Monitoring, European Heart Journal, International Journal of Cardiology, Nephrology, Drugs, American Journal of Cardiovascular Drugs, Journal of Pediatrics, κλπ). - Κριτής εργασιών του British Medical Journal Publishing Group και McMaster University's Health Information Research (MORE: McMaster Online Rating of Evidence). - Κριτής εργασιών σε 15 συνέδρια της Διεθνούς και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης. - Προσκεκλημένος ομιλητής σε συνέδρια της Διεθνούς, Ευρωπαϊκής, Καναδικής, Ιαπωνικής, Δανέζικης και Ισπανικής Εταιρείας Υπέρτασης (36 διαλέξεις). - Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης της Υπέρτασης 2004-08 (www.hypertension.gr). - Συντονιστής ομάδας σύνταξης ελληνικών κατευθυντήριων οδηγιών για την υπέρταση 2005, 2008. Συντονιστής ομάδας σύνταξης ελληνικών κατευθυντήριων οδηγιών για την υπέρταση στα παιδιά και τους εφήβους 2011. - Μέλος Διεθνούς, Ευρωπαϊκής και Αμερικανικής Εταιρείας Υπέρτασης. Μέλος Διοικητικού συμβουλίου Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών (1998-2004). - Δημοσίευση άνω των 150 άρθρων σε ξενόγλωσσα περιοδικά. Παρουσίαση περίπου 200 περιλήψεων σε ιατρικά συνέδρια. - Πάνω από 2,500 αναφορές άλλων ερευνητών (citations) σε εργασίες, συμπεριλαμβανομένων αναφορών σε κείμενα κατευθυντήριων οδηγιών της Αμερικανικής, Ευρωπαïκής, Διεθνούς, Βρετανικής, Καναδικής και Ιαπωνικής Εταιρείας Υπέρτασης.