Χάνδακος 79, Τ.Κ. 712 02, Ηράκλειο, Κρήτης
Τηλ. 2810-243190
Fax 2810-242035

O Δρ. Μ. Σουρανάκης είναι κτηνίατρος ελεύθερος επαγγελματίας. Ασκεί το επάγγελμα του κτηνιάτρου από το Ηράκλειο της Κρήτης. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σχετικά με τα αδέσποτα και την προστασία της δημόσιας υγείας.