Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Μυστρά 49, Άνω Γλυφάδα Τηλ. 210 96 14 582