Διδάκτωρ Πανεπιστημίου, Μετεκπαιδευθείς στο Πανεπιστήμιο Yale - ΗΠΑ και στο Παν/κό Νοσοκομείο Robert Debre - Παρίσι

Πρόεδρος Ελληνικής Αναπτυξιακής και Συμπεριφορικής Παιδιατρικής Εταιρείας.

Λ.Κηφισίας 8, Αθήνα, 11526
Τηλ 6947908479
e-mail: drdimi@yahoo.com