Πτυχιούχος Ιατρικής Αθηνών 1961. Υπηρέτησα στο στρατό ως έφεδρος ανθυπίατρος και μετά ταύτα παρακολούθησα γενική χειρουργική υπό τον καθηγητή κ. Ν. Χρηστέα και στο Θεραπευτήριο Ευαγγελισμός υπό τον καθηγητή κ. Παληό. Μετά αναχώρησα για την Αγγλία και Σκανδιναβία όπου εκπαιδεύτηκα αρχικά ως βοηθός και αργότερα εργάσθηκα ως επιμελητής της Νευροχειρουργικής. Επέστρεψα στην Ελλάδα στο τέλος του 1971 ως επιμελητής της Νευροχειρουργικής στο Π.Γ.Ν.Α Ο Ευαγγελισμός. Το 1978-1982 υπηρέτησα ως Δ/ντης στο Νοσοκομείο Παίδων και από το 1986 είμαι Δ/ντης στο Θεραπευτήριο Ευαγγελισμός. Είμαι μέλος πολλών Ελληνικών και ξένω εταιρειών όπως της Νευροχειρουργικής Εταιρείας, Ογκολογικής, Νευρολογικής, της Νευροχειρουργικής Εταιρείας της Αγγλίας και Σκανδιναβίας και μέλος του Αμερικανικού κολλεγίου χειρουργών (American College of Surgeons). Εχω συγγράψει 6 βιβλία στην ελληνική. Εχω δημοσιεύσει 46 εργασίες σε ξένα περιοδικά, 70 εργασίες σε ελληνικά και έχω λάβει μέρος σε 21 τράπεζες στην αλλοδαπή και 68 στην Ελλάδα με ανακοινώσεις. Εχω βραβευθεί από την Ελληνική Εταιρεία Λογοτεχνών για την συνολική μου επιστημονική προσφορά και είμαι κατόπιν προσκλήσεως μέλος της New York Academy of Sciences.