Διευθυντής Αιμοδυναμικού Τμήματος Νοσοκομείο Ευαγγελισμός Τηλ. 210 72 47 101 - 210 72 01 153