Διευθυντής Αιμοδυναμικού Τμήματος
Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

Τηλ. 210 72 47 101 - 210 72 01 153