Τ. Επιμελητής Εργαστηρίου Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας Κτηνιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης