Τηλέφωνο επικοινωνίας : 6974197864

e-mail: [email protected]

MSc Ακοολογίας-Νευροωτολογίας, Ιατρική Σχολή Αθηνών

Συνέδρια – Μετεκπαιδεύσεις

- 24o Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο ΩΡΛ -University of California, Los Angeles
- PEERS Cerified Specialist (Πρόγραμμα Ανάπτυξης Κοινωνικών Δεξιοτήτων)


- Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, Εκπαιδευόμενος 
- Phonak, Tinnitus Certified Specialist
- Αξιολόγηση και Θεραπεία Παιδιατρικής Δυσφαγίας. Stark&Watson
- Αξιολόγηση και Θεραπεία Τραυλισμού με τη μέθοδο Michael Palin, Michael Palin Inst.
- Φωνοθεραπεία Voicecraft, VSC Athens -Bayley III,

Πιστοποίηση Χορήγησης Αναπτυξιακών Κλιμάκων Αξιολόγησης, Δοξιάδης Unit Μεταπτυχιακή Διατριβή Συγκριτική Κλινική Έρευνα Αντίληψης Χροιάς, σε ασθενείς με SNHL και NH Πτυχιακή Εργασία Διαγνωστικές και Θεραπευτικές Προσεγγίσεις στον Τραυλισμό

Προϋπηρεσία

-Ακοολόγος, Galiotos Earcare
-Κλινικός Ερευνητής, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών
-Επιστημονικός Υπεύθυνος-Λογοθεραπευτής (Κέντρο Θεραπειών Έννοια, Νέα Σμύρνη 191-193)
-Υπεύθυνος Λογοθεραπείας (Blue Sky Autism, United Kingdom)
-Επιστημονικός Συνεργάτης (Συνεργάτης Παιδιατρικών Αναπτυξιακών Αξιολογήσεων) -Παροχή Υπηρεσιών Λογοθεραπείας και Συμβουλευτικής (International Telepractise Services)