Γραφείο Λεωφόρος 28ης Οκτωβρίου 50 Νίκαια,
τηλ 2104251860 και 6974197864
e-mail: dimitrispelekanos@gmail.com

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
- Πτυχιούχος ΑΤΕΙ Λογοθεραπείας Ιωαννίνων
- Cambridge Proficiency degree στην αγγλική γλώσσα
- Άδεια διδασκαλίας αγγλικών
- Aπόφοιτος Ενιαίου Λυκείου
- Τελοιόφοιτος jazz αρμονίας (ΩΔΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ)
- Μοντέρνα κιθάρα (ΩΔΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
- Αφασίες και θεραπεία με προγράμματα Η/Υ
- Δυσαρθροία και Δυσλαλία
- Θεωρίες έννοιας και ορισμού της προσωπικότητας κατά Piaget και Freud,
- Tεστ αντίληψης εννοιών
- Τεστ άρθρωσης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Διαγνωστικές και Θεραπευτικές Προσεγγίσεις στον Τραυλισμό"


ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Voicecraft A(φωνοθεραπεία, δυσφωνίες) Βασικές αρχές (VSC-ATHENS)
Voicecraft B(φωνοθεραπεία, δυσφωνίες) Intermediate (VSC-ATHENS)
Voicecraft C(φωνοθεραπεία, δυσφωνίες) Advanced (VSC-ATHENS)
Voicecraft and Beyond 2014 (VSC-ATHENS)
Παρακολούθηση εποπτειών Voicecraft 2011-2013 (VSC-ATHENS)
Τραυλισμός -Αξιολόγηση και θεραπεία 2013 (SALLY HAYWORTH )
Σχιστίες και Κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΗΤΕΡΑ-ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ)
Ενότητες 1 και 2 του βασικού σεμιναρίου ΜΑΚΑΤΟΝ
Πολλαπλή Σκλήρυνση-προσέγγιση της νόσου και νεότερες θεραπευτικές παρεμβάσεις
Διαγνωστικά διλλήματα στο σύνδρομο Asperger ( ΜΟΝΟΡΟΔΙ )
Παρακολούθηση εποπτειών για Αφασίες σε ενήλικες


ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
- Ιδιοκτήτης Διεπιστημονικού Κέντρου ''Δημιουργία'' (Νίκαια) 2013 -2014
- Ιδιοκτήτης κέντρου Ψυχολογικής Υποστήριξης ''Εξέλιξη Ανάπτυξη και Δημιουργικότητα'' (Αμφιάλη) 2010-2013
- Λογοθεραπευτής στο ''Εξέλιξη και Ανάπτυξη'' 2008-2013
- Αξιολογήσεις σε Παιδικούς σταθμούς 2013
- Ιδιαίτερα μαθήματα Λογοθεραπείας σε παιδιά και ενήλικες 2006-2014
- Λογοθεραπευτής στο γραφείο Κοζαδίνου Αναστασίας 2008-2010
- Εθελοντική εργασία στο Κέντρο Ημέρας Αυτισμού (K.Η.Μ.Α) 2007
- Λογοθεραπευτής στα Λόγος και Γραφή Πειραιά 2006 (πρακτική, ISO)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
Αναπτυξιακά ορόσημα για την προσχολική ηλικία και συμβουλές για τους γονείς (Παιδικοί σταθμοί Πειραιά και Σαλαμίνας)