Ο κος Γεώργιος Σαμέλης απεφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1980. Έλαβε την ειδικότητα της Παθολογίας το 1986. Είναι κάτοχος διδακτορικής διατριβής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1996. Μετεκπαιδεύτηκε στην Παθολογική Ογκολογία επί 3ετία στα Πανεπιστημιακά Ογκολογικά Νοσοκομεία Free University - Amsterdam και Gustave Roussy Παρισίων. Έλαβε την ειδικότητα της Παθολογικής Ογκολογίας το 1999. Συμμετείχε στη συγγραφή με μονογραφία 50 και πλέον επιστημονικών βιβλίων, Ελληνικών και ξενόγλωσσων, διεθνούς επιστημονικής εμβέλειας. Συμμετείχε σε περισσότερες από 200 ανακοινώσεις σε Ελληνικά ή διεθνή ογκολογικά συνέδρια. Έχει παρακολουθήσει περισσότερα από 200 σεμινάρια εκπαιδευτικού χαρακτήρα, Ελληνικά και διεθνή. Συμμετείχε σαν συγγραφέας περισσοτέρων από 100 επιστημονικών εργασιών σε ξενόγλωσσα ή Ελληνικά ιατρικά περιοδικά. Είναι τακτικό μέλος σε περισσότερες από 15 Ελληνικές ή διεθνείς επιστημονικές εταιρείες όπως ASCO, AACR ESMO, MASCC EORTC, NDDO, HeCOG, ΕΟΠΕ, Μαστολογική Εταιρεία, κλπ. Είναι πρώην εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Ταμίας) της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος, τέως Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής εταιρείας Μαστολογίας ενώ επί του παρόντος κατέχει τη θέση του Αντιπρόεδρου της Ελληνικής Εταιρείας Υποστηρικτικής Αγωγής του Στόματος στον Ογκολογικό Ασθενή και είναι εκλεγμένος Πρόεδρος της Ελληνικής και Διεθνούς Εταιρίας Μοριακά Στοχευμένων και Εξατομικευμένων Θεραπειών από το 2013. Είναι Διευθυντής Σύνταξης του ηλεκτρονικού περιοδικού “Molecular Signature”. Είναι Reviewer του Ευρωπαϊκού Ογκολογικού περιοδικού (European Journal of Cancer) από το 2014. Υπήρξε μέλος των Επιστημονικών Επιτροπών σε αρκετά Ογκολογικά Συνέδρια, Ελληνικά και Διεθνή. Υπήρξε τακτικός κριτής για την αξιολόγηση των Επιμελητών Α’ και Β’ στην ειδικότητα της Παθολογικής Ογκολογίας για το Α’ και Β’ ΔΥΠΕ στα Νοσοκομεία Αττικής. Υπηρετεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο από το 1990 και κατέχει τη θέση του Διευθυντού της Ογκολογικής Μονάδος από το 2009.