Διεύθυνση: Μακαρίου 30, Αθήνα, Νέα Ιωνία,14233

e-mail: [email protected]
Website: www.skoliosi.com
Τηλέφωνο: 6974801432

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
• Πτυχίο Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ Αθήνας, 2007, Βαθμός πτυχίου 7
Πρακτική άσκηση για 6 μήνες στο νοσοκομείο ΚΑΤ
Πτυχιακή εργασία: Σύνδρομο Θωρακικής Εξόδου, Συντηρητική και Χειρουργική αντιμετώπιση.

• Μεταπτυχιακός Τίτλος, MSc in Sports Physiotherapy, Cardiff University, 2012
Διπλωματική εργασία (Dissertation): The relationship between Functional Movement Screening (FMS) scores, hip strength, and postural control, measured as the Centre of Pressure (COP) excursion during single leg balancing, in young healthy adults.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
• Schroth Best Practice method
Physiotherapeutic Scoliosis Specific Exercises (PSSE)
October 2015, St Maartens Klinik, Nijmegen, Netherlands
• Barcelona Scoliosis Physical Therapy School (BSPTS) - Schroth method, Physiotherapeutic Scoliosis Specific Exercises (PSSE) C2 Level - June 2015, Scoliosis Care Clinic, Zwolle, Netherlands
• McKenzie MDT Β’ Εκπαιδευτική Σειρά
«Αυχενική και Θωρακική μοίρα Σ.Σ. - Μηχανική διάγνωση & Θεραπεία», Ιούνιος 2015, Ελληνικό Ινστιτούτο McKenzie, Αθήνα
• SOSORT 2015 Annual Meeting
Society on Scoliosis Orthopaedic Rehabilitation and Treatment
International Conference on Conservative Management of Spinal Deformities, May 2015, Katowice, Poland
• McKenzie MDT Α’ Εκπαιδευτική Σειρά
«Οσφυϊκή μοίρα της Σ.Σ. - Μηχανική διάγνωση & Θεραπεία», Mάρτιος 2015, Ελληνικό Ινστιτούτο McKenzie, Aθήνα
• SOSORT 2014 Annual Meeting
Society on Scoliosis Orthopaedic Rehabilitation and Treatment
International Conference on Conservative Management of Spinal Deformities, May 2014, Wiesbaden, Germany
• SOSORT 2014 Educational Courses
Society on Scoliosis Orthopaedic Rehabilitation and Treatment, May 2014, Wiesbaden, Germany
• Barcelona Scoliosis Physical Therapy School (BSPTS)- Schroth method
Physiotherapeutic Scoliosis Specific Exercises (PSSE) C1 Level, February 2014, Institut Elena Salva, Barcelona, Spain
• SOSORT 2013 Annual Meeting
Society on Scoliosis Orthopaedic Rehabilitation and Treatment
International Conference on Conservative Management of Spinal
Deformities, May 2013, Chicago, USA
• Scientific Exercise Approach to Scoliosis (SEAS) method
Physiotherapeutic Scoliosis Specific Exercises (PSSE) Level Ι
May 2012, Istituto Scientifico Italiano Colonna Vertebrale (ISICO), Milan, Italy
• Sports Trauma Management - Association of Chartered Physiotherapists in Sports Medicine
January 2011, Cardiff, Wales

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
• Scoliosis Best Practice Rehab Services - Οκτώβριος 2015- σήμερα
• SCOLIOSIS Spine Laser Center - Ιούλιος 2013- σήμερα
• HEALTH MEDICALS (ΑpiFix system for scoliosis treatment) - Ιούλιος 2014 - σήμερα
• Παροχή υπηρεσιών φυσικοθεραπείας κατ’οίκον - Νοέμβριος 2008-σήμερα
• ΣΠΟΝΔΥΛΟΣ Laser Spine Lab - Σεπτέμβριος 2011- Ιούνιος 2013
• Κέντρο αποκατάστασης ¨ΑΝΑΚΑΜΨΗ¨ - Νοέμβριος 2009-Φεβρουάριος 2010
• Παγκόσμια Γυμνασιάδα Αθήνας - Ιούνιος 2006
• Γενικό Νοσοκομείο ΚΑΤ - Απρίλιος 2006-Οκτώβριος 2006

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

• Επιστημονικό Τμήμα Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας (ΕΤΠΦ) - Οκτώβριος 2015- σήμερα
• Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT) - Μάιος 2013 - σήμερα
• Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Φυσικοθεραπείας (ΕΕΕΦ) - Φεβρουάριος 2010- σήμερα
• Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) - Δεκέμβριος 2008- σήμερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΟΜΙΛΙΕΣ

• 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρίας Φυσικοθεραπείας (ΕΕΕΦ) – Δεκέμβριος 2015, Αθήνα
• 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης – Οκτώβριος 2015, Ναύπλιο
• Deutchen Kongress fur Orthopadie und Unfallchirurgie (DKOU 2015) -October 2015, Berlin, Germany
• 53ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο – Μάιος 2015, Θεσσαλονίκη
• 10th SOSORT Annual Meeting – May 2015, Katowice, Poland
• 34o Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρίας Μακεδονίας-Θράκης (ΟΤΕΜΑΘ) – Απρίλιος 2015, Θεσσαλονίκη