Διεύθυνση: Μακαρίου 30, Αθήνα, Νέα Ιωνία,14233 e-mail: [email protected] Website: www.skoliosi.com Τηλέφωνο: 6974801432 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ • Πτυχίο Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ Αθήνας, 2007, Βαθμός πτυχίου 7 Πρακτική άσκηση για 6 μήνες στο νοσοκομείο ΚΑΤ Πτυχιακή εργασία: Σύνδρομο Θωρακικής Εξόδου, Συντηρητική και Χειρουργική αντιμετώπιση. • Μεταπτυχιακός Τίτλος, MSc in Sports Physiotherapy, Cardiff University, 2012 Διπλωματική εργασία (Dissertation): The relationship between Functional Movement Screening (FMS) scores, hip strength, and postural control, measured as the Centre of Pressure (COP) excursion during single leg balancing, in young healthy adults. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ • Schroth Best Practice method Physiotherapeutic Scoliosis Specific Exercises (PSSE) October 2015, St Maartens Klinik, Nijmegen, Netherlands • Barcelona Scoliosis Physical Therapy School (BSPTS) - Schroth method, Physiotherapeutic Scoliosis Specific Exercises (PSSE) C2 Level - June 2015, Scoliosis Care Clinic, Zwolle, Netherlands • McKenzie MDT Β’ Εκπαιδευτική Σειρά «Αυχενική και Θωρακική μοίρα Σ.Σ. - Μηχανική διάγνωση & Θεραπεία», Ιούνιος 2015, Ελληνικό Ινστιτούτο McKenzie, Αθήνα • SOSORT 2015 Annual Meeting Society on Scoliosis Orthopaedic Rehabilitation and Treatment International Conference on Conservative Management of Spinal Deformities, May 2015, Katowice, Poland • McKenzie MDT Α’ Εκπαιδευτική Σειρά «Οσφυϊκή μοίρα της Σ.Σ. - Μηχανική διάγνωση & Θεραπεία», Mάρτιος 2015, Ελληνικό Ινστιτούτο McKenzie, Aθήνα • SOSORT 2014 Annual Meeting Society on Scoliosis Orthopaedic Rehabilitation and Treatment International Conference on Conservative Management of Spinal Deformities, May 2014, Wiesbaden, Germany • SOSORT 2014 Educational Courses Society on Scoliosis Orthopaedic Rehabilitation and Treatment, May 2014, Wiesbaden, Germany • Barcelona Scoliosis Physical Therapy School (BSPTS)- Schroth method Physiotherapeutic Scoliosis Specific Exercises (PSSE) C1 Level, February 2014, Institut Elena Salva, Barcelona, Spain • SOSORT 2013 Annual Meeting Society on Scoliosis Orthopaedic Rehabilitation and Treatment International Conference on Conservative Management of Spinal Deformities, May 2013, Chicago, USA • Scientific Exercise Approach to Scoliosis (SEAS) method Physiotherapeutic Scoliosis Specific Exercises (PSSE) Level Ι May 2012, Istituto Scientifico Italiano Colonna Vertebrale (ISICO), Milan, Italy • Sports Trauma Management - Association of Chartered Physiotherapists in Sports Medicine January 2011, Cardiff, Wales ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ • Scoliosis Best Practice Rehab Services - Οκτώβριος 2015- σήμερα • SCOLIOSIS Spine Laser Center - Ιούλιος 2013- σήμερα • HEALTH MEDICALS (ΑpiFix system for scoliosis treatment) - Ιούλιος 2014 - σήμερα • Παροχή υπηρεσιών φυσικοθεραπείας κατ’οίκον - Νοέμβριος 2008-σήμερα • ΣΠΟΝΔΥΛΟΣ Laser Spine Lab - Σεπτέμβριος 2011- Ιούνιος 2013 • Κέντρο αποκατάστασης ¨ΑΝΑΚΑΜΨΗ¨ - Νοέμβριος 2009-Φεβρουάριος 2010 • Παγκόσμια Γυμνασιάδα Αθήνας - Ιούνιος 2006 • Γενικό Νοσοκομείο ΚΑΤ - Απρίλιος 2006-Οκτώβριος 2006 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ • Επιστημονικό Τμήμα Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας (ΕΤΠΦ) - Οκτώβριος 2015- σήμερα • Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT) - Μάιος 2013 - σήμερα • Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Φυσικοθεραπείας (ΕΕΕΦ) - Φεβρουάριος 2010- σήμερα • Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) - Δεκέμβριος 2008- σήμερα ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΟΜΙΛΙΕΣ • 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρίας Φυσικοθεραπείας (ΕΕΕΦ) – Δεκέμβριος 2015, Αθήνα • 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης – Οκτώβριος 2015, Ναύπλιο • Deutchen Kongress fur Orthopadie und Unfallchirurgie (DKOU 2015) -October 2015, Berlin, Germany • 53ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο – Μάιος 2015, Θεσσαλονίκη • 10th SOSORT Annual Meeting – May 2015, Katowice, Poland • 34o Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρίας Μακεδονίας-Θράκης (ΟΤΕΜΑΘ) – Απρίλιος 2015, Θεσσαλονίκη