Διευθυντής Παιδιατρικού Κέντρου Ιατρικού Ομίλου Αθηνών Τηλ: 6977013490 / Fax: 2106657950 e-mail: [email protected] Website: www.pedsurgeon.gr