Διευθυντής Παιδιατρικού Κέντρου Ιατρικού Ομίλου Αθηνών
Τηλ: 6977013490 / Fax: 2106657950

e-mail: baltnick@gmail.com
Website: www.pedsurgeon.gr