Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, 7η Πνευμονολογική Κλινική και Κέντρο Άσθματος, Νοσοκομείο Γ.Ν.Ν.Θ.Α «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970. Απεφοίτησε το 1993 από την Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ειδικεύτηκε στην Πνευμονολογία, αρχικά στο 401 ΓΣΝΑ και στη συνέχεια στο ΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ». Το 2003 απόκτησε το τίτλο ειδικότητας Πνευμονολογίας -Φυματιολογίας. Για 4 χρόνια (από το 2004 έως το 2007) εργάστηκε στο Νοσοκομείο Κορίνθου. Τον Μάρτιο του 2008 διορίστηκε στην 7η Πνευμονολογική Κλινική του «ΣΩΤΗΡΙΑ» και το 2012 εξελίχθηκε στον βαθμό του Επιμελητή Α΄. Παραμένει έως σήμερα στην 7η Πνευμονολογική Κλινική όπου εκτελεί κλινικό και εκπαιδευτικό έργο. Είναι υπεύθυνος του ιατρείου άσθματος της κλινικής καθώς και του Κεντρικού Βρογχολογικού Εργαστηρίου «Χρίστος Γκάγκας». Το 2010 μετεκπαιδεύτηκε στην επεμβατική βρογχοσκόπηση στην Ιταλία, στο κέντρο Azienda Ospedali Riuniti, υπό τον καθηγητή Stefano Gasparini. Είναι μέλος της Ελληνικής και της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας. ενώ είναι συντονιστής της ομάδας άσθματος της ΕΠΕ. Έχει 35 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και περισσότερες από 100 παρουσιάσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Είναι κριτής εργασιών σε 5 διεθνή περιοδικά και Associate Editor στο ERJ Open Research.