Εκφαντίδου 19, Παγκράτι, Αθήνα Τηλέφωνο: 694 4532398 e-mail: [email protected] ΠΕΡΙΛΗΨΗ Φυσικοθεραπεύτρια Msc, με ειδικό ενδιαφέρον στην Υγεία των Γυναικών συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του μαστού,εγκυμοσύνη και στην βελτιστοποίηση των κρατικών υπηρεσιών υγείας/Δημόσιας Υγείας. 16-αετής επαγγελματική εμπειρία σε δημόσια νοσοκομεία και παράλληλη ενασχόληση με κοινωνικού ενδιαφέροντος δράσεις. Με εξαιρετικές δεξιότητες διαχείρισης ομάδων και έργων. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2009 – σήμερα Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Φυσικοθεραπεύτρια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ – Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας 2010 – 2012 Εξωτερική συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας (Α. Δημόπουλου) Υπεύθυνη για την μελέτη και σχεδιασμό του προγράμματος «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον καρκίνο» Μέλος ομάδας εργασίας σχεδιασμού του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών (ΕΑΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – Γενική Γραμματεία Καταναλωτή 2007 – 2009 Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και Διαχείρισης Καταγγελιών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2016 – 2017 ΑΤΕΙ Πειραιά – Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας Msc in Health Management & Social Welfare Services Διπλωματική Εργασία: Δημόσια Υγεία, Εθνικό Σύστημα Υγείας στην Ελλάδα: Ανασχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας, προκλήσεις και προοπτικές για ένα βιώσιμο μέλλον 1999 – 2004 ΑΤΕΙ Λαμίας Πτυχίο Φυσικοθεραπείας ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 2014 ΠΣΦ, Τα Νέα της Φυσικοθεραπείας - Στοιχεία για την χρησιμότητα της καταγραφής των κρουσμάτων καρκίνου στην βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και στη μείωση των δαπανών. - Η ανάπτυξη και η δια-λειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων στην βελτιστοποίηση των οργανισμών. Η περίπτωση ενός Δημόσιου Νοσοκομείου. ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2018 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας Πρόεδρος και Συντονίστρια εργασιών & Επιστημονικού Τμήματος 2017 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας Πρόεδρος και Ομιλήτρια με θέμα «Τα νεότερα δεδομένα καταγραφής για τον καρκίνο του μαστού» 2015 Ημερίδα, ΑΤΕΙ, Αίγιο Ομιλήτρια με θέμα «Φυσικοθεραπεία στην υγεία των γυναικών» 2014 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας Ομιλήτρια με θέμα «Επιδημιολογικά στοιχεία στην Ελλάδα για τον καρκίνο του μαστού» 2014 Ημερίδα, Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, Αθήνα Διοργανώτρια Ημερίδας & Ομιλήτρια με θέμα «Φυσικοθεραπεία στην υγεία των γυναικών» 2012 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής & Ομιλήτρια ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 2016 – σήμερα ΠΣΦ – ΝΠΔΔ – Επιστημονικό Τμήμα «Φυσικοθεραπεία στην υγεία των γυναικών» Πρόεδρος 2016 – 2018 ΠΣΦ – ΝΠΔΔ - Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Τ. Αττικής του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών Ταμίας 2015 – σήμερα Europa Donna, ΜΚΟ για την πληροφόρηση και τα δικαιώματα ασθενών με καρκίνο του μαστού Μέλος 2014 – 2016 ΠΣΦ – ΝΠΔΔ – Επιστημονικό Τμήμα «Φυσικοθεραπεία στην υγεία των γυναικών» Γενική Γραμματέας 2011 – 2014 ΠΣΦ – ΝΠΔΔ – Επιστημονικό Τμήμα «Φυσικοθεραπεία στην υγεία των γυναικών» Μέλος