Επιμελητής: Γ΄ Καρδιολογικό Τμήμα [Επεμβατικής Καρδιολογίας] Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center Website: www.tzanis-cardio.gr Σπουδές 2006: Αποφοίτηση από την Ιατρική σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό λίαν καλώς 2014: Διδακτορική Διατριβή, ΕΚΠΑ: «Καρδιακή ανεπάρκεια και μυοπάθεια σκελετικού μυός΄ επιδράσεις του προγράμματος αποκατάστασης». Βαθμός: Άριστα Άδεια άσκησης επαγγέλματος – Πιστοποιήσεις 12/2006 Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος: Ελλάδα – Νομαρχία Αθηνών 10/2016 Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση στο Διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα: ΕACVI Accreditation in Transthoracic Echocardiography (TTE) 03/2017 Τίτλος ειδικότητας Καρδιολογίας: Ελλάδα – Νομαρχία Αθηνών 06/2017 Ευρωπαϊκή πιστοποίηση στην Καρδιολογία: European Certification in General Cardiology 01/2018 Άδεια άσκησης επαγγέλματος και μέλος Ιατρικού Συλλόγου: Μιλάνο Επαγγελματική εμπειρία 2019 – τώρα 2019 – τώρα 2017-2019 Επιμελητής, Επεμβατικός Καρδιολόγος . Τμήμα Επεμβατικής Καρδιολογίας & Βαλβιδοπαθειών, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, Αθήνα Καρδιολόγος – Επιστημονικός Υπεύθυνος «Μαραθώνειου» Πολυϊατρείου, & «Αγγειακής Έρευνας» Πολυϊατρείου, Βασ. Σοφίας Εξειδίκευση σε Επεμβατική Καρδιολογία. Τμήμα επεμβατικής Καρδιολογίας, Νοσοκομείο: Ospedale San Raffaele, Μιλάνο. Επιβλέπων: Prof. Antonio Colombo 2017 Εξειδίκευση σε Επεμβατική Καρδιολογία. Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών 2013-2017 Ειδικότητα Καρδιολογίας. Γενικό Νοσοκομείο Λαϊκό 2016 Εκπαίδευση σε Επεμβατική Καρδιολογία. Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο 2012-2013 Ειδικότητα Καρδιολογίας. Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου 2010-2012 Ειδικότητα Παθολογίας. Νοσοκομείο Σισμανόγλειο-Παπαδημητρίου 2009-2010 Αγροτικός ιατρός. Άγονο αγροτικό ιατρείο Σιτομένων Αιτ/Νιας 2008 -2009 Ιατρός Τμήματος εργοσπιρομετρίας. Ευγενίδειο νοσοκομείο 2008-2009 Επιστημονικός συνεργάτης. ΜΕΘ1. ΓΝΑ Ευαγγελισμός 2007- 2008 Στρατιωτική θητεία: Β’ ΕΑΝΕΘ (Λέσβος), 2α Μοίρα Αλεξιπτωτιστών (Ασπρόπυργος) 2006 - 2007 Ιατρός Εργαστήριο Δοκιμασιών Κοπώσεως (Καρδιοαναπνευστική) Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου, ΕΚΠΑ Εμπειρία σε Επεμβατική Καρδιολογία 2019 – τώρα Τμήμα Επεμβατικής Καρδιολογίας & Βαλβιδοπαθειών, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, Αθήνα - Κατηγορία επεμβάσεων: αγγειοπλαστικές, πρωτογενείς αγγειοπλαστικές, σύμπλοκη στεφανιαία νόσος, βλάβες διχασμών, νόσος στελέχους, χρόνιες ολικές αποφράξεις, διαδερμική αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας-TAVI, αγγειοπλαστική περιφερικών αγγείων - Οργάνωση πολυκεντρικής διεθνούς μελέτης που θα διερευνήσει τα αποτελέσματα της συσκευής CS Reducer στη λειτουργία της αριστερής κοιλίας .The REDUCE-LV study - Εκπαιδευτής (Proctor) για την εμφύτευση CS Reducer στην Ελλάδα. - Εκπαιδευμένος για την εμφύτευση διαδερμικών Βαλβίδων (TAVI): Boston Accurate Neo 2017-2019 Εξειδίκευση σε Επεμβατική Καρδιολογία. Τμήμα επεμβατικής Καρδιολογίας. Επιμελητής Επεμβατικός Καρδιολόγος. Ospedale San Raffaele, Μιλάνο. 1ο Κέντρο Παγκοσμίως. Υποτροφία (ESC Training Grant του έτους 2017) 2017 Εξειδίκευση σε Επεμβατική Καρδιολογία. Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών 2016 Εκπαίδευση σε Επεμβατική Καρδιολογία. Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Εκπαίδευση μετά το Πτυχίο 1. Διδακτορική Διατριβή. Βαθμός: Άριστα. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2. Μεταδιδακτορική Έρευνα. Υποτροφία του έτους 2016 του Ιδρύματος ΕΛΙΚΑΡ. Απέσπασε το Βραβείο καλύτερης εργασίας στο 38ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο 3. Υποτροφία της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Καρδιολογίας. (ESC Training Grant) για εξειδίκευση σε Επεμβατική Καρδιολογία . Ospedale San Raffaele, Μιλάνο, Ιταλία Διδακτικό – Εκπαιδευτικό έργο 2017 – Σήμερα Διδάσκων Μεταπτυχιακού Προγράμματος (ΕΚΠΑ- Ιατρική σχολή) “Κλινική εργοσπιρομετρία, άσκηση, προηγμένη τεχνολογία και αποκατάσταση” Υποτροφίες 2018 Υποροφία Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Διαδερμική αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας 2017 Υποτροφία Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC). Εξειδίκευση Επεμβατικής Καρδιολογίας. Νοσοκομείο Ospedale San Raffaele 2016 Υποτροφία για Μεταδιδακτορική Έρευνα του Ιδρύματος ΕΛΙΚΑΡ Διακρίσεις - Βραβεία 1. 26-29/4/2012: Βραβείο στο 22ο European meeting on Hypertension and cardiovascular prevention, για την εργασία με τίτλο “Muscle microcirculation alterations in newly untreated patients with arterial hypertension and relation to dipping status” [1ος Συγγραφέας] 2. 17/10/2019: 3o Βραβείο καλύτερης εργασίας νέου καρδιολόγου στο 40ο Πανελλήνιο Επετειακό Καρδιολογικό Συνέδριο 3. 19/10/2017: 1ο Βραβείο καλύτερης εργασίας νέου καρδιολόγου στο 38ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο 4. 14/3/2016: 1ο Βραβείο καλύτερης εργασίας απεικονιστικής καρδιολογίας στο 11ο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων 5. 30/1/2015: 2ο Βραβείο καλύτερης εργασίας στο 16o Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκειας, για την εργασία με τίτλο 6. 31/1/2014: Έπαινος καλύτερης εργασίας στο 15o Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκειας 7. 3/2/2012: 2ο Βραβείο καλύτερης εργασίας στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκειας 8. Βραβείο καλύτερης αναρτημένης εργασίας στο Σεμινάριο ομάδων εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας 9. X3 Βραβεία καλύτερης επιστημονικής εργασίας στο Πανελλήνιο συνέδριο Καρδιακής ανεπάρκειας 2009-2010 Μέλος 7 επιστημονικών εταιριών (ΕΚΕ, ESC, EAPCI, EACVI κ.α.) & ιδρυτικό μέλος ΕΛΕΡΓΑ Δημοσιεύσεις - 78 δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους. - 65 Ανακοινώσεις σε Διεθνή συνέδρια και ομιλίες. - 61 Ανακοινώσεις σε Ελληνικά συνέδρια και ομιλίες.