Τηλ. 2284 0 92 222,
vinapaross@yahoo.gr,
ΠΑΡΟΣ-ΚΥΚΛΑΔΕΣ