Οι γυναίκες έχουν μέχρι διπλάσιες πιθανότητες σε σχέση με τους άντρες να πεθάνουν από πιο σοβαρή μορφή καρδιακής προσβολής, αναφέρει νέα έρευνα.

Αν και τα ποσοστά θνησιμότητας έχουν μειωθεί, υπάρχουν ακόμα σημαντικές διαφορές όσον αφορά την επιβίωση μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου με ανάσπαση ST (STEMI), σύμφωνα με ερευνητές του Yale University.

Η έρευνα υπογραμμίζει ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ των φύλων όσον αφορά τη θνησιμότητα μετά από STEMI, δήλωσε ο Hyon Jae Lee.

Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία περισσότερων των 700.000 ασθενών σε 29 χώρες και 6 γεωγραφικές περιοχές. Σε όλες αυτές, ανακάλυψαν ότι η κατάλληλη αγωγή καθυστέρησε στις γυναίκες και ότι το ποσοστό θνησιμότητας στο νοσοκομείο ήταν διπλάσιο για αυτές. Επίσης, οι γυναίκες είχαν 70% περισσότερες πιθανότητες θανάτου εντός 30 ημερών, 6 μήνες και ένα χρόνο μετά την καρδιακή προσβολή.

Η διαφορά πιθανόν οφείλεται σε διαφορές στη γνώση σχετικά με τα συμπτώματα, στην πρόσβαση στην περίθαλψη και στους παράγοντες κινδύνου.

Για παράδειγμα, οι γυναίκες τείνουν να είναι μεγαλύτερες όταν εμφανίζουν αυτό το είδος καρδιακής προσβολής και να έχουν υψηλότερο αριθμό άλλων προβλημάτων υγείας, όπως ο διαβήτης.

Από τη στιγμή που εισήλθαν στο νοσοκομείο, σε σύγκριση με τους άντρες, οι γυναίκες εμφάνισαν μέση καθυστέρηση 5,3 λεπτών πριν αποκατασταθεί η ροή αίματος στην καρδιά, ανακάλυψαν οι ερευνητές. Αυτό είναι σημαντικό, δήλωσαν, υπογραμμίζοντας ότι η επιβίωση εξαρτάται από την ελαχιστοποίηση του χρόνου αντιμετώπισης.

Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν στο συνέδριο της American College of Cardiology, στο Σικάγο.

 

Πηγές: American College of Cardiology.