Ομάδα ερευνητών ανακάλυψε στοιχείο που πιθανόν δίνει αισιοδοξία για ασθενείς που διαγνώστηκαν με σχιζοφρένεια, με χρήση μαγνητικής τομογραφίας.

Η ερευνητική ομάδα από τη Βρετανία και την Κίνα εμφάνισε ενδείξεις ότι ο εγκέφαλος μπορεί ενδεχομένως να έχει την ικανότητα ‘’επιδιόρθωσης’’ και καταπολέμησης της ψυχικής νόσου.

Παρακολουθώντας 98 ασθενείς με σχιζοφρένεια και 83 χωρίς, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μαγνητική τομογραφία σε συνδυασμό με ανάλυση συνδιακύμανσης για να ξεχωρίσουν την αύξηση του εγκεφαλικού ιστού. Πρόκειται για την πρώτη φορά που τέτοια μέθοδος χρησιμοποιήθηκε για να αποδείξει την ικανότητα του εγκεφάλου να αντιστρέψει την επίδραση της νόσου και η οποία ανοίγει την πόρτα σε πιθανές αγωγές.

Η Dr. Lena Palaniyappan, του London Science Centre, δήλωσε ότι ακόμα και οι νέες αγωγές στοχεύουν στη μείωση παρά στην αναστροφή των νοητικών και λειτουργικών ελλείψεων που προκαλούνται από τη νόσο.

Όπως δήλωσε, τα ευρήματα υπογραμμίζουν ότι παρά τη σοβαρότητα της βλάβης ιστού, ο εγκέφαλος του ασθενούς με σχιζοφρένεια προσπαθεί συνεχώς να αναδιοργανωθεί, πιθανόν για να γλιτώσει ή για να περιορίσει τη βλάβη.

Τώρα που η ερευνητική ομάδα ανακάλυψε ότι ο εγκεφαλικός ιστός μπορεί να επιδιορθώσει τον εαυτό του ακόμα και σε μικρό βαθμό, το επόμενο βήμα είναι να συνεχίσει να εξετάζει τακτικά τον εγκέφαλο ασθενών με σημάδια σχιζοφρένειας.

Ο Dr. Jeffrey Reiss, δήλωσε ότι τα ευρήματα είναι σημαντικά και δείχνουν το δρόμο ανάπτυξης στοχευμένων αγωγών που πιθανόν θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν καλύτερα ορισμένα από τα χαρακτηριστικά της νόσου.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Psychology Medicine.

 

Πηγές: Psychology Medicine.