Εγχύσεις  νικοτίνης διορθώνουν το πρόβλημα. Η δημοσιευμένη μελέτη στο Nature Medicine θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί πολλοί ασθενείς που πάσχουν από σχιζοφρένεια είναι δεινοί καπνιστές.

Το γονίδιο CHRNA5 στο χρωμόσωμα 15 περιέχει τις πληροφορίες για ένα υποδοχέα νικοτίνης, ο οποίος σχηματίζεται (μεταξύ άλλων) στον προμετωπιαίο φλοιό, σε ένα 'κέντρο εντολών' του εγκεφάλου. Προηγούμενη μελέτη είχε δείξει ότι οι καπνιστές έχουν συχνά έναν συγκεκριμένο ενιαίο πολυμορφισμό νουκλεοτιδίου (SNP) στο γονίδιο CHRNA5. Το ίδιο SNP συνδέθηκε  αργότερα με την σχιζοφρένεια. Αυτό ήταν αρκετό ώστε η ομάδα με επικεφαλής τον Uwe Maskos  από το Ινστιτούτο Παστέρ στο Παρίσι, να εξετάσει τις επιπτώσεις αυτής της παραλλαγής του γονιδίου στην συμπεριφορά.

Οι ερευνητές ενσωμάτωσαν την γενετική παραλλαγή στο γονιδίωμα των ποντικών και μελέτησαν την συμπεριφορά τους. Καταρχάς, έκαναν ένα τεστ, με το οποίο οι ψυχίατροι επιβεβαιώνουν συνήθως την σχιζοφρένεια.  Στην  προ-παλμού αναστολή μετριέται  πώς οι ασθενείς αντιδρούν σε καταστάσεις σοκ. Αν προηγείται του πανικού ένας προ-παλμός χαμηλότερης έντασης, αυτό οδηγεί συνήθως σε υγιείς ανθρώπους στην μείωση της  αντίδρασης πανικού. Όχι όμως και  σε ασθενείς με σχιζοφρένεια. Σε αυτούς δεν υπάρχει η προ-παλμού αναστολή. Το φαινόμενο αυτό μπόρεσαν να παρατηρήσουν  οι  ερευνητές σε ποντίκια με την παραλλαγή του γονιδίου.

Σε ένα άλλο πείραμα ( 'τεστ κοινωνικότητας τριών θαλάμων'), τα ποντίκια ήρθαν σε επαφή με άγνωστα ποντίκια. Τα υγιή ποντίκια είναι περίεργα και μυρίζουν τα  ξένα. Τα ποντίκια με την παραλλαγή του γονιδίου στον υποδοχέα νικοτίνης υποχώρησαν  πίσω σε ένα άδειο θάλαμο. Μια παρόμοια συμπεριφορά δείχνουν πολλοί ασθενείς με σχιζοφρένεια. Λήθαργος και έλλειψη ενδιαφέροντος ανήκουν στα αρνητικά συμπτώματα της νόσου, τα οποία  είχαν συνδεθεί σε προηγούμενες μελέτες με την μειωμένη εγκεφαλικής ροής αίματος (CBF) στον προμετωπιαίο φλοιό, που ερευνητές του εγκεφάλου αναφέρουν χαρακτηριστικά  ως 'hypofrontality'. Το ίδιο φαινόμενο, διαπίστωσαν οι ερευνητές  και στα  ποντίκια.

Πηγές: Nature Medicine