Η έναρξη της ετήσιας εξέτασης για τον καρκίνο στο μαστό στην ηλικία των 40 ετών, ενδεχομένως μπορεί να συμβάλει στη μείωση των θανάτων από τη νόσο κατά σχεδόν 40%, δήλωσαν ερευνητές.

Η ερευνήτρια Elizabeth Kagan Arleo, του New York-Presbyterian Hospital στη Νέα Υόρκη, δήλωσε ότι αν οι γυναίκες επιλέγουν να ξεκινούν την ετήσια μαστογραφία από την ηλικία των 40 ετών, μακροπρόθεσμα αυτό θα ήταν σημαντικό, επειδή λιγότερες θα πέθαιναν από καρκίνο στο μαστό.

Στην έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Cancer, οι ερευνητές συνέκριναν τον αριθμό θανάτων που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί ως αποτέλεσμα τριών συστάσεων για τη μαστογραφία που έχουν συζητηθεί ευρέως.

Χρησιμοποίησαν υπολογιστικά μοντέλα για να υπολογίσουν την επίδραση 3 σχημάτων: ετήσια εξέταση από την ηλικία των 40 ετών, ετήσια εξέταση στις ηλικίες των 45 έως 54 ετών και εξέταση δυο φορές το χρόνο, στις ηλικίες 55 έως 79 και 50 έως  74 ετών.

Τα ευρήματα έδειξαν ότι η σύσταση για ετήσια εξέταση από την ηλικία των 40 θα οδηγούσε στη μεγαλύτερη μείωση θανάτων από καρκίνο μαστού, με σχεδόν 40% πτώση σε σύγκριση με 23% έως 31% μειώσεις με άλλες συστάσεις σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Οι ερευνητές έλαβαν υπόψη κινδύνους σχετικούς με την εξέταση, όπως ανάγκη για επιπλέον απεικονιστικές εξετάσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις βιοψία-και τα δυο μπορεί ενδεχομένως να δείξουν απουσία καρκίνου παρά την ύπαρξη ύποπτου ευρήματος σε μαστογραφία.

Πηγές:
Cancer,