Έρευνα ανακάλυψε ότι άντρες και γυναίκες που δεν είναι ενεργοί κοινωνικά και παραμένουν απομονωμένοι μπορεί ενδεχομένως να έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη σε σύγκριση με ανθρώπους με μεγαλύτερα κοινωνικά δίκτυα.

Τα ευρήματα έδειξαν ότι η έλλειψη κοινωνικής συμμετοχής συνδεόταν με 60% περισσότερες πιθανότητες προδιαβήτη και 112% υψηλότερες διαβήτη τύπου 2 σε γυναίκες σε σύγκριση με όσες είχαν φυσιολογικό μεταβολισμό γλυκόζης.

Άντρες χωρίς κοινωνική στήριξη ομάδων είχαν 42% υψηλότερο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2, ενώ όσοι ζούσαν μόνοι είχαν 94% υψηλότερο κίνδυνο.

Η Stephanie Brinkhues, του Maastricht University Medical Centre, δήλωσε ότι η έρευνα είναι η πρώτη που διαπιστώνει σχέση χαρακτηριστικών κοινωνικής δικτύωσης με διαφορετικά στάδια διαβήτη 2.

Για την έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο BMC Public Health, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν  2.861 άντρες και γυναίκες ηλικίας 40-75 ετών.

Αρχικές αλλαγές στο μεταβολισμό γλυκόζης μπορεί ενδεχομένως να προκαλούν μη συγκεκριμένα παράπονα, όπως κούραση, που μπορεί ενδεχομένως να εξηγεί γιατί οι άνθρωποι περιορίζουν την κοινωνική τους συμμετοχή.

Οι ερευνητές σημείωσαν ότι τα ευρήματα στηρίζουν την ιδέα ότι η επίλυση της κοινωνικής απομόνωσης μπορεί ενδεχομένως να βοηθήσει στην πρόληψη εμφάνισης διαβήτη τύπου 2.

Πηγές: BMC Public Health.