Ενήλικες με πρόβλημα ακοής έχουν υψηλότερο κίνδυνο τυχαίων τραυματισμών, ιδιαίτερα αυτών που σχετίζονται με δραστηριότητες ψυχαγωγίας, υποδεικνύει έρευνα του Brigham and Women’s Hospital στη Βοστόνη.

Σύμφωνα με το Centers for Disease Control and Prevention (CDC), οι τυχαίοι τραυματισμοί ήταν αιτία 28 εκατομμυρίων επισκέψεων στα επείγοντα, το 2013 στις ΗΠΑ.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν στοιχεία της Health Interview Survey, στην οποία οι συμμετέχοντες κατηγοριοποίησαν την ακοή τους ως τέλεια, καλή, με μικρό πρόβλημα, με μέτριο πρόβλημα, με μεγάλο ή με κώφωση, και ανέφεραν τυχαίους τραυματισμούς που υπέστησαν τους προηγούμενους 3 μήνες.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, 6,6 εκατομμύρια από όσους απάντησαν στην έρευνα, ανέφεραν τυχαίους τραυματισμούς.

Από αυτούς, 1 στους 6 κατηγοριοποίησε την ακοή του ως λιγότερο από τέλεια ή καλή και άνθρωποι με μεγάλο πρόβλημα ακοής είχαν διπλάσιες πιθανότητες να έχουν τραυματιστεί.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο JAMA Otolaryngology.

Πηγές: JAMA Otolaryngology.