Αυτό ήταν το τελικό συμπέρασμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειακής Επαλήθευσης για την καταπολέμηση της ιλαράς και των ερυθροκυττάρων (RVC) που εξήχθη με βάση την αξιολόγηση των ετήσιων ενημερώσεων για το έτος 2018 που υποβλήθηκαν από τα 53 κράτη - μέλη της περιοχής. 

Η δραματική αναζωπύρωση της ιλαράς εξακολουθεί να απειλεί την υγεία ευπαθών ατόμων στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια. Καθώς η ιλαρά συνήθως κορυφώνεται την άνοιξη, ο αριθμός των αναφερόμενων περιπτώσεων μειώθηκε τον Ιούνιο.

Εντούτοις, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, περίπου 90. 000 παιδιά και ενήλικες στην περιοχή μολύνθηκαν από ιλαρά. Αυτός ο αριθμός είναι διπλάσιος από τον αριθμό των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν για την ίδια περίοδο το 2018 (44. 175) και υπερβαίνει το σύνολο για το 2018 (84.462) .

Για την περίοδο 18 μηνών από την 1η Ιανουαρίου 2018 έως τις 30 Ιουνίου 2019, 49 από τις 53 χώρες της περιοχής ανέφεραν από κοινού πάνω από 174.000 περιπτώσεις ιλαράς και πάνω από 100 θανάτους που σχετίζονται με την ιλαρά.

Ο ρόλος της Επιτροπής

Η RVC συστάθηκε στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ το 2011 για να αξιολογήσει την τεκμηρίωση που υπέβαλαν τα κράτη - μέλη με σκοπό την εξακρίβωση της εξάλειψης της ιλαράς και της ερυθράς σε περιφερειακό επίπεδο. Το περιφερειακό γραφείο του ΠΟΥ λειτουργεί ως γραμματεία της RVC.

Πρόκειται για ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων που συνεδριάζει ετησίως για να αξιολογεί την κατάσταση εξάλειψης ιλαράς στην περιοχή, με βάση λεπτομερείς ετήσιες εκθέσεις που υποβάλλονται από κάθε χώρα.
Στις 12-14 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην Βαρσοβία συνάντηση της Επιτροπής προκειμένου να αξιολογηθούν οι εκθέσεις για το 2018 και τα συμπεράσματα που αφορούν διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των συνολικών δεδομένων παρακολούθησης της ιλαράς.

Η RVC διαθέτει στο ενεργητικό της ειδικούς στον τομέα της δημόσιας υγείας, συμπεριλαμβανομένων των επιδημιολόγων, κλινικών και ιολόγων. Περιλαμβάνει έναν πρόεδρο, έναν αντιπρόεδρο και οκτώ επιπλέον μέλη, ανεξάρτητα από τις διαχειριστικές και επιχειρησιακές πτυχές των δραστηριοτήτων εξάλειψης.

Η RVC συνεργάζεται στενά με το Περιφερειακό Γραφείο του ΠΟΥ για την Ευρώπη και αναθέτει τον γενικό συντονισμό στον Περιφερειακό Διευθυντή της Ευρώπης. Κύριο καθήκον και μέλημά του είναι η παροχή περιοδικών ενημερώσεων αλλά και ο συντονισμός των τεχνικών και πολιτικών θεμάτων με την Ευρωπαϊκή Τεχνική Συμβουλευτική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων (ETAGE).

4 οι χώρες που δεν κατάφεραν να εξαλείψουν την ιλαρά: Μεταξύ αυτών και η Ελλάδα

Η RVC διαπίστωσε ότι για πρώτη φορά μετά την έναρξη της διαδικασίας επαλήθευσης στην περιοχή το 2012, 4 χώρες (Αλβανία, Τσεχία, Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο) δεν μπόρεσαν να εξαλείψουν την ιλαρά.
Εντούτοις, την RVC ικανοποίησε το γεγονός ότι η Αυστρία και η Ελβετία βρίσκονται πλέον καθεστώς εξάλειψης της νόσου, αφού κατέδειξαν τη διακοπή της ενδημικής μετάδοσης για τουλάχιστον 36 μήνες.


Για το σύνολο της περιφέρειας, από το τέλος του 2018, 35 χώρες θεωρούνται ότι έχουν επιτύχει ή διατηρήσει την εξάλειψη της ιλαράς (σε σύγκριση με 37 για το 2017), 2 έχουν διακόψει την ενδημική μετάδοση της ιλαράς (για 12-35 μήνες), σε 12 παραμένει ενδημική η ιλαρά και σε 4 που είχαν προηγουμένως εξαλείψει την ασθένεια, τώρα επανεμφανίστηκε.

Έκτακτη ανάγκη για την παρουσία ιλαράς στην περιοχή της Ευρώπης

Η συνεχιζόμενη παρουσία της ιλαράς στην περιοχή εξακολουθεί να ταξινομείται εσωτερικά στον ΠΟΥ ως επείγουσα κατάσταση βαθμού 2. Αυτός ο ορισμός επιτρέπει στον Οργανισμό να κινητοποιήσει τους τεχνικούς, οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που απαιτούνται για να στηρίξει τις πληγείσες χώρες.

Λεπτομερής επιδημιολογική ανάλυση της κατάστασης που αφορά την ιλαρά στην περιοχή από τα μέσα του 2019 είναι διαθέσιμη στο πιο πρόσφατο τεύχος του WHO EpiBrief.

Διαδικασία επαλήθευσης εξάλειψης

Η RVC κατέληξε, τέλος, στο συμπέρασμα ότι η κατάσταση της ερυθράς έχει βελτιωθεί. 39 χώρες που πέτυχαν ή διατήρησαν την κατάσταση εξάλειψης (σε σύγκριση με 37 το 2017), 3 διέκοψαν την ενδημική μετάδοση (σε σύγκριση με 5 το 2017) και 11 χώρες εξακολουθούν να θεωρούνται ενδημικές για την ερυθρά.

Πηγές:
Π.Ο.Υ

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Ποια είναι τα οφέλη του πράσινου τσαγιού
Να τρέχω με τις φτέρνες ή με τις μύτες των δαχτύλων του ποδιού;
Σύσταση για διακοπή των ινσουλινοεκκριτικών φαρμάκων πριν από την επέμβαση