Ο FDA έδωσε το πράσινο φως για επείγουσα χρήση στο φορητό διανομέα οξυγόνου INOpulse για την αντιμετώπιση ασθενών με COVID-19.

Ο CEO της εταιρείας Bellerophon Therapeutics ,Fabian Tenenbaum δήλωσε ότι με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και του σημαντικού του ρόλου στην απόκριση του ανοσοοποιητικού συστήματος πιστεύει ότι το  INOpulse έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει ασφαλή και αποτελεσματική αγωγή για το COVID-19. 

Η τεχνολογία του INOpulse χρησιμοποιεί στοχευμένη παροχή εισπνεόμενου μονοξειδίου του αζώτου δίνοντας σημαντική- αντιι-ιικη προστασία και βελτιωμένη οξυγόνωση αρτηριών.

Το INOpulse είναι σχεδιασμένο να αντιμετωπίζει ασθενείς εκτός νοσοκομείου .

H τιμή της μετοχής της εταιρείας σημείωσε αύξηση 300%