Ερωτήματα για ενδεχόμενη προστατευτική δράση του εμβολίου κατά της φυματίωσης από την CoViD-19 σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού έχουν φτάσει στο υπουργείο Υγείας.

Το θέμα παραπέμφθηκε στην Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, προκειμένου να αξιολογηθεί εάν μπορεί να επεκταθεί ο εμβολιασμός στον μαθητικό πληθυσμό και σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, όπως οι ηλικιωμένοι.

Όπως προκύπτει από σημερινή εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας, που παρατίθεται πιο κάτω, η Επιτροπή γνωμοδότησε αναφορικά με το εμβόλιο (BCG) και τη νόσο CoViD-19 ως εξής:

Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών ενημερώθηκε πρόσφατα από ασκούντες παιδιάτρους και παθολόγους της Αττικής αλλά και της περιφέρειας για τη σύγχυση που επικρατεί αναφορικά με τις ενδείξεις του αντιφυματικού εμβολίου BCG.

Αφορμή αποτέλεσε πρόσφατη δημοσιοποίηση ερευνητικού πρωτοκόλλου σχετικού με τη χορήγηση του εμβολίου BCG για την πρόληψη της λοίμωξης με τον ιό SARSCoV-2 σε ηλικιωμένους.

Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών μετά από ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και εκτενή συζήτηση, κατέληξε ότι δεν υπάρχει έως σήμερα επιστημονική τεκμηρίωση ότι το εμβόλιο BCG προστατεύει από τη λοίμωξη CoViD-19, σύμφωνα και με την πρόσφατη Απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας .

Σχετική μελέτη που διενεργείται στη χώρα μας, αποτελεί ερευνητικό πρωτόκολλο που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά σε ηλικιωμένους που αποτελούν ευάλωτη ομάδα για σοβαρή λοίμωξη με τον ιό SARS-CoV-2 .

Υπενθυμίζεται ότι οι ενδείξεις διενέργειας εμβολιασμού με BCG, όπως και της φυματινοαντίδρασης Mantoux, παραμένουν όπως αυτές συστήνονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, σύμφωνα με το οποίο, ο αντιφυματικός εμβολιασμός (BCG) δεν συστήνεται για πρόληψη της νόσου CoViD-19 σε παιδιά και ενήλικες.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες