Το να κρίνουμε το γεγονός απευθείας είναι δύσκολο εξαιτίας της κατάστασης των δεδομένων, εξηγεί ο Frank Swiaczny, διευθυντής για την εξέλιξη του παγκόσμιου πληθυσμού στα Ηνωμένα Έθνη, με την ευκαιρία της αυριανής παγκόσμιας ημέρας πληθυσμού. Αυτό συμβαίνει διότι οι αναγκαίοι και επαρκείς αριθμοί συλλέγονται με διαφορετικό τρόπο ή και καθόλου στις χώρες και δεν μπορούν να επικαιροποιηθούν περαιτέρω εν μέσω της πανδημίας.

Τα Ηνωμένα Έθνη θέλουν τώρα να δώσουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα με νέα στοιχεία των χωρών το 2021.

Στην εξέλιξη του πληθυσμού λαμβάνονται υπόψιν δύο παράγοντες: Η θνησιμότητα και οι αριθμοί γεννήσεων. "Αυτό που βλέπουμε αυτή την στιγμή είναι η λεγόμενη υπερθνησιμότητα", λέει ο Swiaczny.

Πρόκειται για αύξηση των θανάτων κατά την διάρκεια της πανδημίας συγκριτικά με τον μέσο όρο του προηγούμενου χρόνου  για το ίδιο χρονικό διάστημα. Η υπερθνησιμότητα εμφανίζεται σε περιοχές που έχουν ιδιαίτερα πληγεί εξαιτίας του κορωνοϊού, όπως για παράδειγμα η Νέα Υόρκη ή η Βόρεια Ιταλία, εκεί όπου το σύστημα υγείας έχει επιβαρυνθεί σοβαρά.

Στην Γερμανία επίσης, ο αριθμός των νεκρών βρισκόταν το Απρίλη, σύμφωνα στοιχεία της γερμανικής στατιστικής υπηρεσίας, πάνω από τον μέσο όρο. Από τον Μάη όμως οι μέχρι τώρα αριθμοί βρίσκονται πάλι στο μέσον των ετών 2016 – 2019.   

Αναφορικά με τους αριθμούς γεννήσεων πιθανές αλλαγές αναμένονται να φανούν φυσιολογικά από το φθινόπωρο. "Θα δούμε αν οι άνθρωποι λόγω των περιορισμών μετακινήσεων έχουν τώρα περισσότερο χρόνο και αν αυτό οδηγεί σε περισσότερα παιδιά", λέει ο  Swiaczny.

Αν και αυτή η ιδέα ενθουσιάζει πολύ κόσμο, εντούτοις είναι αμφίβολη από επιστημονικής πλευράς. Πιο πιθανό είναι η ισχυρή οικονομική αβεβαιότητα να οδηγεί σε λιγότερα παιδιά. Τέτοιες προσωρινές διακυμάνσεις στις γεννήσεις θα μπορούσαν να ισοσκελιστούν τους επόμενους μήνες. Ειδικοί μιλούν για “Timing effect”.