Του Δημήτρη Καραγιώργου

Αγκάθι αποτελεί για την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας η λειτουργία της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ).

Στην ανάλυση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων υπό την ομάδα του καθηγητή κ. Πάνου Καναβού, αναφέρεται ότι οι διαγωνισμοί που έχει διενεργήσει η ΕΠΥ είναι 'μη επιτυχείς' και πως 'δεν επιτεύχθηκαν οι αναμενόμενες οικονομίες κλίμακας'.

Χαρακτηριστική περίπτωση, αποτελεί ο διαγωνισμός προμήθειας ενδοφακών, όπου με βάση τα αποτελέσματά του, τα δημόσια νοσοκομεία αγοράζουν σήμερα σε τιμές υψηλότερες κατά από 19 έως 81%, απ’ ότι αγόραζαν το 2010.

Το θέμα αυτό έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση και καταγγελίες, καθώς από τη μια πλευρά τα νοσοκομεία πρέπει να υπογράψουν συμβάσεις με βάση τα αποτελέσματα του διαγωνισμού και από την άλλη, οι διοικητές των νοσοκομείων, απειλούνται συνεχώς με μηνύσεις έτσι ώστε να μην υπογραφούν οι συμβάσεις, καθώς επιφέρουν βλάβη στο δημόσιο συμφέρον.

Εξόχως προβληματικός είναι και ο διαγωνισμός για τον μοριακό έλεγχο του αίματος, ο οποίος προκηρύχθηκε το 2008 και έως σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί.

Μετά την αλλαγή της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας και τις πιέσεις που ασκήθηκαν πρόσφατα, λόγω της λήξης των συμβάσεων προμήθειας των αντιδραστηρίων ελέγχου του αίματος, η εντολή του υπουργού ήταν να συναφθούν τρίμηνες συμβάσεις με τις προμηθεύτριες εταιρίες (σε τιμή λιανικής) και ο διαγωνισμός να έχει τελεσφορήσει μέχρι τον Νοέμβριο.

Ο διαγωνισμός αυτός, παρουσιάζει – εκτός όλων των άλλων – μια πολύ μεγάλη ιδιαιτερότητα:

Οι εταιρίες που παράγουν τα συγκεκριμένα αντιδραστήρια ελέγχου με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, είναι πανευρωπαϊκά μόνον δύο, με αποτέλεσμα να ανακύπτουν μονοπωλιακά θέματα.

Επάρκεια

Τα θέματα αυτά, αναμένεται να είναι πολύ πιο έντονα αν η εισήγηση της τεχνικής επιτροπής της ΕΠΥ, αναφορικά με την τεχνική επάρκεια των φακέλων που κατέθεσαν οι δύο εταιρίες είναι αρνητική για μια από αυτές.

Αυτό θα σημάνει αυτόματα ότι δεν θα υπάρξει ηλεκτρονικός πλειστηριασμός, ο οποίος προβλέπεται από τη νομοθεσία για την ανάδειξη μειοδότη και η εταιρία που θα προκριθεί δεν θα προσφέρει καμία έκπτωση επί των τιμών προϋπολογισμού, μετατρέποντας ουσιαστικά τον διαγωνισμό σε ανάθεση.

Παράλληλα, η ακύρωση ενός από τους δύο συμμετέχοντες, θα εκκινήσει μια σειρά νομικών διαδικασιών – προσφυγών από την ακυρωθείσα εταιρία, μπλοκάροντας τη προμήθεια των αντιδραστηρίων, με αποτέλεσμα οι παράνομες τρίμηνες συμβάσεις σε τιμές λιανικής να πρέπει να επεκταθούν, για να μην αντιμετωπιστεί πρόβλημα με τη Δημόσια Υγεία.