'Η εισφορά 0,4% δεν επιβαρύνει την τιμή των φαρμάκων, ούτε τα ασφαλιστικά ταμεία, ούτε τους ασφαλισμένους', διευκρινίζει το προεδρείο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση της έκθεσης του ΟΟΣΑ, όπου αναφέρεται πως η εισφορά υπέρ του ΠΦΣ πρέπει να καταργηθεί, επειδή δήθεν επιβαρύνει την τιμή των φαρμάκων, από τον ΠΦΣ ανακοινώθηκαν τα εξής:

Για την διαμόρφωση της χονδρικής ή λιανικής τιμής, δεν λαμβάνεται υπόψη η εισφορά αυτή.

Την εισφορά αυτή καταβάλλουν οι φαρμακοποιοί ως συνδρομή προς τον σύλλογό τους και επιβαρύνει μόνον αυτούς, όπως επιβαρύνεται κάθε μέλος ενός συλλόγου όταν καταβάλει την συνδρομή του στον σύλλογό του, χωρίς να επηρεάζει την τιμή του φαρμάκου.

Δηλαδή, δεν επιβαρύνει ούτε τον καταναλωτή, ούτε τα ασφαλιστικά ταμεία.

Είναι απολύτως βέβαιο ό,τι εκ παραδρομής έχει συμπεριληφθεί στον σχετικό κατάλογο που συντάσσει η Επιτροπή με σκοπό τον 'εξορθολογισμό των μη ανταποδοτικών χρεώσεων υπέρ τρίτων' και κατά συνέπεια στην έκθεση του ΟΟΣΑ.

Ο ΠΦΣ έχει ενημερώσει σχετικά τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης, με την πεποίθηση ότι οι ηγεσίες τους θα λάβουν υπόψη τους τις παραπάνω διευκρινίσεις.