Να συμμετάσχει με ποσοστό 8% στην υπό σύσταση Ανώνυμη Εταιρεία Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων (ΕΣΑΝ), ζητεί ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ).

Το αίτημα απέχει σημαντικά από τη στάση των περισσότερων φορέων του χώρου της Υγείας, οι οποίοι εκτιμούν ότι με τη λειτουργία της εν λόγω εταιρείας, εκχωρείται σε ιδιώτες ένα σημαντικό μέρος της διαμόρφωσης του κλειστού ενοποιημένου νοσηλίου στα νοσοκομεία.

Το προεδρείο του ΙΣΘ, ωστόσο, σημειώνει ότι, παρά την αντίθεσή του με τη δημιουργία επιπλέον γραφειοκρατικών δομών στο σύστημα Υγείας, που απορροφούν τους λιγοστούς αναγκαίους πόρους, η συμμετοχή του ιατρικού κόσμου στην ΕΣΑΝ ΑΕ “...είναι επιβεβλημένη και εξυπηρετεί τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα των ιατρών...”.

Προς την κατεύθυνση αυτή, ο ΙΣΘ έχει ήδη εκδηλώσει την επιθυμία του να συμμετάσχει στην υπό ίδρυση Ανώνυμη Εταιρεία με ποσοστό έως και 8%.

Εκτιμά, δε, ότι η συμμετοχή και άλλων θα ενδυναμώσει την ιατρική άποψη στον τομέα αυτό.

Η πρόταση προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ομοσπονδίας νοσοκομειακών γιατρών (ΟΕΝΓΕ), το προεδρείο της οποίας τονίζει ότι "...ενώ η συγκυβέρνηση απαγχονίζει τους γιατρούς της χώρας ορισμένοι ζητούν ν΄ αναλάβουν εργολαβικά την πώληση σχοινιού και σαπουνιού". 

Πρόκειται - σημειώνει - για τους ίδιους που εύρισκαν ως αξιόπιστους συνομιλητές τον Λοβέρδο και τον Άδωνι…  

Τι είναι

Η ΕΣΑΝ είναι μία ανώνυμη εταιρεία, της οποίας το 51% των μετοχών ανήκουν στο δημόσιο, το 29% στον ΕΟΠΥΥ και τα νοσοκομεία και το 20% στους ιδιώτες παρόχους.

Το μετοχικό της κεφάλαιο είναι 1 εκατομμύριο ευρώ και οι μετοχές είναι προσωπικές και μεταβιβαστέες.

Έργο της εταιρείας είναι να διαμορφώνει το κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο στα νοσοκομεία, με βάση τα πραγματικά κόστη ανά κατηγορία πάθησης ή επέμβασης.

Για το σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιηθεί λογισμικό το οποίο αγόρασε το υπουργείο Υγείας από τη Γερμανία.

Επιπτώσεις

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του σχετικού νομοσχεδίου στην επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, υπήρξαν σοβαρές ενστάσεις σχετικά με τις επιπτώσεις του:

Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Κ. Ζαχαριάς τόνισε ότι η εισαγωγή του μισθολογικού κόστους των νοσοκομείων στα κλειστά ενοποιημένα νοσήλια θα αυξήσει το συνολικό μέσο κόστος νοσηλείας κατά 50%.

Σημειώνεται ότι το μισθολογικό κόστος των νοσοκομείων δεν υπολογίζεται σήμερα στο κόστος λειτουργίας τους, καθώς καλύπτεται από το υπουργείο Οικονομικών.

Προβληματισμό εξέφρασε και ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Κουτσούκος, ο οποίος συμφώνησε μεν με το νομοσχέδιο, εκτιμώντας ότι δεν είναι δυνατόν οι δαπάνες για τον πάγιο εξοπλισμό των νοσοκομείων και τις αποσβέσεις του να περιληφθούν σ' αυτή τη διαδικασία κοστολόγησης.

Δ.Κ.