Δωρεάν εμβολιασμό δικαιούνται οι ανασφάλιστοι πολίτες. Η μόνη περίπτωση στην οποία προβλέπεται συμμετοχή 25%, είναι για το εμβόλιο του ροταϊού.

Τα παραπάνω αναφέρονται – μεταξύ άλλων – σε εγκύκλιο του υπουργού Υγείας.

Ο κ. Βορίδης επισημαίνει ότι δικαιούχοι δωρεάν εμβολιασμού είναι όλοι οι ανασφάλιστοι Έλληνες πολίτες, οι νομίμως διαμένοντες στην ελληνική επικράτεια ομογενείς, οι υπήκοοι κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι υπήκοοι τρίτων χωρών νόμιμα και μόνιμα διαμένοντες στην Ελλάδα με αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

Οι παραπάνω δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται σε ιατρούς των νοσοκομείων του ΕΣΥ και των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ), προκειμένου να λαμβάνουν συνταγές.

Η συνταγογράφηση γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, με την έκδοση ηλεκτρονικών συνταγών, πάνω στις οποίες υπάρχει ειδική ένδειξη.

Τα εμβόλια τα όποια συμπεριλαμβάνονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων και Ενηλίκων, όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, χορηγούνται δωρεάν, με εξαίρεση το εμβόλιο του ροταϊού, για το οποίο προβλέπεται ποσοστό συμμετοχής 25%.

Οι δικαιούχοι προμηθεύονται τα εμβόλια τους από όλα τα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικά φαρμακεία.

Άποροι

Οι ανασφάλιστοι που κατέχουν βιβλιάριο ανασφαλίστου (άποροι), δικαιούνται δωρεάν χορήγηση εμβολίων στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, καθώς και στις Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΕΔΥ).

Ο κ. Βορίδης καλεί τις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) να μεριμνήσουν, ώστε όλοι οι φορείς ευθύνης τους να προμηθεύονται εμβόλια και να διενεργούν προγράμματα εμβολιασμών, τα οποία θα καλύπτουν τους ανασφάλιστους με βιβλιάριο ανασφαλίστου.

Διαγωνισμοί

Όπως αναφέρει, το υπουργείο Υγείας είναι σε φάση ολοκλήρωσης των διαδικασιών διενέργειας ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού, ο οποίος ξεκίνησε κατά το έτος 2013 για προμήθεια και διάθεση εμβολίων για την εμβολιαστική κάλυψη των άπορων και ανασφάλιστων παιδιών.

Επιπλέον αναμένει την εκτέλεση της ετήσιας παραγγελίας για το τρέχον έτος από το Ινστιτούτο “Παστέρ”, το οποίο επίσης διενεργεί διεθνή διαγωνισμό.

Μετά την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων διαγωνισμών, το υπουργείο Υγείας θα διαθέσει περιορισμένες ποσότητες εμβολίων στις Περιφέρειες και στις διοικήσεις των ΥΠΕ, ανάλογα με την εκτίμηση των αναγκών τους.

Δ.Κ.